Hoofdinhoud

Proef met kunststof damwanden

02-06-2020

Duurzaamheid
Innovatie
Dijkwerkers
Dijkversterking
Hoogwaterbeschermingsprogramma
Proef

Voor de dijkversterking tussen Wolferen en Sprok werkt Ploegam in het ontwerpteam De Betuwse Waard met Waterschap Rivierenland, Dura Vermeer en GMB aan een proef met kunststof damwanden.

Tot nu toe gebruikten we altijd stalen damwanden, maar de kunststof damwanden zijn veel duurzamer: ze worden bijna helemaal van gerecycled plastic gemaakt en bij de productie wordt bijna 95% minder CO2 uitgestoten. Als de proef werkt, gaan we in de dijken rondom Andelst zes kilometer aan kunststof damwanden aanbrengen. 

Piping en damwanden

Bij piping kan de dijk bezwijken, doordat water het zand onder de dijk wegspoelt en er een 'pipe' ontstaat. Hierdoor zakt de dijk in. Een heave-scherm voorkomt een doorgaande pipe onder de dijk. Tot nu toe werden deze schermen gemaakt van stalen damwanden, maar die zijn kostbaar en minder duurzaam. Met de kunststof damwanden verwachten we een betrouwbaar alternatief te hebben gevonden. 

 

Maakbaarheidsproef

Voor de proef wordt deze week langs de dijk bij Andelst een kunststof damwand 12 meter diep in de grond aangebracht. Deze proef is uniek, want niet eerder zijn kunststof damwanden van deze lengte in een harde ondergrond aangebracht. De maakbaarheidsproef moet inzicht geven in het werken met dit type damwanden in een harde ondergrond.

 

Uitleg aan bewoners

Zo'n 35 bewoners hebben de proef inmiddels bezocht. Zij kregen uitleg en konden het geluid en de trillingen ervaren van het aanbrengen van de damwanden.

Kijk voor meer informatie over dit project op de website van het ontwerpteam: dijkversterkingwolferensprok.nl.

Laatste nieuws

Bekijk al het nieuws