Dijkversterking Wolferen-Sprok

Opdrachtgever
Waterschap Rivierenland
Onze expertises
Innovatie
Waterbouw
Grondwerk
Infra
Transport
Onze werkzaamheden
Bouwteam
Dijkversterking
Dijkverzwaring
Ontwerp en realisatie
Planuitwerking

In opdracht van Waterschap Rivierenland mogen Ploegam, Dura Vermeer en GMB - als combinatie De Betuwse Waard - de plannen gaan uitwerken voor de dijkversterking langs de Waal tussen Wolferen en Sprok. Dat gebeurt in de vorm van een ontwerpteam: de combinatie vormt samen met Waterschap Rivierenland en ingenieursbureau Witteveen+Bos ontwerpteam De Betuwse Waard. Samen gaan wij aan de slag met het ontwerpen van een dijkversterking tussen Wolferen en Sprok. 

 

De focus ligt dus eerst op de ontwerpfase: van planuitwerking tot definitief ontwerp. Het ontwerpteam is een nieuwe variant op het bouwteam in de planuitwerkingsfase. Wij brengen als aannemerscombinatie de uitvoeringskennis al in dit vroege stadium in het ontwerpteam in, zodat een slim en maakbaar ontwerp gemaakt kan worden. Hierbij assisteren wij ook in bijvoorbeeld de aanvraag van hoofdvergunningen. 

 

Hoogwaterbeschermingsprogramma

Na de ontwerpteamfase is de opdrachtgever voornemens de realisatie ook aan deze combinatie over te laten. Dan is het onze taak om, binnen een traject van 15 kilometer, 12,8 kilometer dijk te versterken. Daarbij zorgen we dat die dijken weer voor 50 jaar voldoen aan de steeds sterker wordende eisen, als onderdeel van het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP). De dijken bevinden zich in een gebied met weinig bebouwing en landelijke, groene dijken. 

 

Ervaring in het gebied

Deze aannemerscombinatie heeft al veel ervaring in het gebied waarin de dijkversterking gaat plaatsvinden: GMB heeft eerder de dijkversterking tussen Loenen en Dodewaard gerealiseerd, en Ploegam heeft ervaring met het stuk Lent-Oosterhout-Loenen. Bovendien hebben Dura Vermeer en Ploegam vrij recent nog samen gewerkt aan Ruimte voor de Waal in Lent. Kortom: er is voldoende kennis van het gebied in huis! 

 

Teamgevoel

In de tenderfase lag de nadruk voornamelijk op het presenteren van het team: laten zien dat wij als combinatie de juiste mensen bij elkaar zetten om dit werk samen met de opdrachtgever te gaan maken. Wij kijken er naar uit om met dit zorgvuldig samengestelde team, waarin samenwerking centraal staat, nu daadwerkelijk aan de slag te gaan!

 

Bekijk hier de projectwebsite om alles te lezen over de dijkversterking tussen Wolferen en Sprok. 

"Dankzij onze ervaring uit eerdere dijkprojecten in dit gebied is combinatie De Betuwse Waard hét team voor deze klus!"

Rob Bouwens
Projectleider
Rob Bouwens
Aanvang
maart 2019
Looptijd
n.t.b.
Combinanten
Dura Vermeer
GMB
Omvang
n.t.b.
Status
In uitvoering
  Schrijf u in voor onze nieuwsbrief