Hoofdinhoud

Gebiedsontwikkeling & Natuurherstel

Wij zetten ons in voor
een natuurrijk leefgebied

Ploegam werkt samen met waterschappen, provincies en gemeentes aan gebiedsoplossingen waarin allerlei expertises verwerkt zijn. Wij bieden dan een integraal plan en aanpak. We bekijken bijvoorbeeld in een projectgebied hoe we zoveel mogelijk waarde kunnen toevoegen voor de natuur, omwonenden, bedrijven en recreanten. Het draait allemaal om slim nadenken hoe we de ruimte kunnen gebruiken, zodat het voor alle partijen mooier, veiliger en leefbaarder wordt. Zo creëren we gebieden waar de natuur van opknapt, water de ruimte krijgt, bewoners veilig bereikbaar zijn, ondernemers hun bedrijfsvoering optimaliseren én waar iedereen van kan genieten.

In natuurgebieden voert Ploegam herstelmaatregelen uit, om de kwaliteit van de natuur te verbeteren. We verrijken voormalige landbouwgrond, maken mogelijk dat er plantensoorten terugkeren die uit het gebied verdwenen waren, creëren natte zones of ontwikkelen nieuwe natuur. Met de aanleg van diervriendelijke oevers komen dieren gemakkelijk uit het water. We verbeteren de waterkwaliteit in beken en rivieren en maken stuwen visvriendelijker door het toevoegen van vistrappen. Kortom, de ecologie bepaalt het ritme van onze uitvoering.  
 
De kroon op ons werk: wanneer we bevestiging krijgen dat een plantensoort of dier is teruggekeerd in een gebied, of dat omwonenden een park of recreatiegebied na onze werkzaamheden volledig omarmen. Daar doen we het allemaal voor!   

Man met veiligheidshesje zit in een blauwe kraan op bouwplaats met zand

Grondig werk

Veel projecten die te maken hebben met gebiedsontwikkeling en natuurherstel, draaien om grondwerk: grond wordt afgegraven of juist toegevoegd, we verleggen rivieren of bouwen dijken. Onze vakmensen in de graafmachine én de grondige denkers die dit werk voorbereiden, zijn hierbij van essentieel belang! Bekijk wat we doen op het gebied van grondwerk.

 

Onze expertise: grondwerk

Met deze projecten zorgen we voor natuurrijke gebieden:

Bekijk alle projecten

Onze ambities 

Het werken aan nieuwe, natuurrijke gebieden met ruimte voor water en recreatie, past precies binnen de duurzame ambities van ons bedrijf. Benieuwd wat onze toekomstvisie is?  

 

Over ons

Het laatste nieuws over gebiedsontwikkeling en natuurherstel

Bekijk al het nieuws