Hoofdinhoud

Waterveiligheid

Wij zetten ons in voor
droge voeten

Nederland en water: onlosmakelijk met elkaar verbonden. We leven met het water, naast het water en op het water. Maar ook in strijd met water. De klimaatverandering zorgt dat we steeds vaker te maken hebben met hoge waterstanden, overstromingen en rivieren die buiten hun oevers treden. Daarom werkt Ploegam dagelijks aan het veiliger maken van ons land, door bij te dragen aan projecten in het Hoogwaterbeschermingsprogramma.

We versterken dijken, geven rivieren meer ruimte, plaatsen damwanden of bouwen zelfsluitende waterkeringen. Dat doen we in het kader van het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWPB): de enorme opgave voor de waterschappen en Rijkswaterstaat om overstromingen in Nederland te voorkomen. De komende jaren wordt 2.000 kilometer aan dijken versterkt. Onze dijkwerkers werken, soms samen met onze partners binnen de Dijkzone Alliantie, aan droge voeten voor alle Nederlanders. 

 

In de opgave om Nederland waterveilig te maken, zoeken we voortdurend naar innovatieve en duurzame oplossingen. Ook zetten we in op zo min mogelijk hinder voor de omgeving – mensen die soms al generaties lang op of aan de dijk wonen en dat willen blijven doen. Onze dijkwerkers zoeken naar de beste aanpak voor mens en milieu.

Met deze projecten zorgen we voor droge voeten in Nederland:

Bekijk alle projecten

Dijkwerkers

Onze dijkwerkers zijn echte vakmensen. Van machinisten die niets liever doen dan een talud netjes afwerken, tot ontwerpleiders die alles weten van sterke dijken en keringen. We testen het gebruik van gebiedseigen materiaal om duurzamere dijken te bouwen, ontwikkelen een keerwand die pas omhoog komt bij hoogwater of experimenteren met bloemrijke dijken om tegelijkertijd met waterveiligheid ook de biodiversiteit te verbeteren.

 

Onze expertise: waterbouw

Het laatste nieuws over waterveiligheid

Bekijk al het nieuws