Hoofdinhoud

Veiligheid

Veilig werken 
heeft altijd prioriteit

Veiligheid, gezondheid en milieubewustzijn behoren tot de kernwaarden van Ploegam. Samen met onze mensen, partners en opdrachtgevers zijn we verantwoordelijk voor veiligheid – van onszelf, elkaar en de wereld om ons heen. Daarvoor is elkaar kunnen aanspreken op gedrag belangrijk: dat noemen we proactief. Kunnen we niet veilig werken? Dan nemen wij onze verantwoordelijkheid en doen we het anders. Onze mensen zijn daarbij onze voornaamste drijfveer.

Richtlijnen & instructies

Werken in de grond-, weg- en waterbouw en transport is niet zonder risico. Daarom hebben wij altijd aandacht voor veilig werken. Het heeft prioriteit in al onze projecten. 

Altijd veilig

Ons doel

Nul incidenten, onveilige situaties terugdringen en onze positie op de veiligheidsladder behouden. Een doel dat we samen met onze mensen op de bouwlocaties realiseren.

Man met oranje jas is een damwand aan het lassen met een lasapparaat

Hoe doen wij dit?

De dialoog met onze mensen is het vertrekpunt om veiligheid in onze projecten te borgen. In de praktijk krijgen we vaak te maken met onvoorziene situaties. We stimuleren Ploegammers om hierbij stil te staan, er met elkaar over te praten en deze situaties te delen met anderen. Deze richtlijnen helpen daarbij: 

VCA **2017/6.0

Veiligheidsbewustzijn met hein en guus

De kern van het programma: met hein en guus leren we onveilig gedrag benoemen, samen bespreken, feedback geven én ontvangen. Zo verandert je gedrag. 

 

Samen met hein en guus zorgen we dat problemen bespreekbaar zijn in elke fase van een opdracht. Zo zorgen we dat alle grondige denkers en gedreven doeners iedere avond veilig thuis komen bij hun familie, en de volgende ochtend weer met plezier en energie naar hun werk kunnen.  

Hein cartoon van een superheld en tekstballonnen

Ploegam op trede 4 van de veiligheidsladder

In 2022 is Ploegam gecertificeerd op trede 4 van de veiligheidsladder (voluit heet die de Safety Culture Ladder). Jaarlijks beoordelen auditoren van TÜV de stand van onze organisatie op het vlak van de veiligheid. Omdat we voor het Original SCL certificaat gaan, interviewen zij een grote groep van onze mensen over verschillende veiligheidsvraagstukken en hoe ze tegen veiligheid op het werk aankijken. 

 

Ook dit jaar waren de auditoren bijzonder te spreken over onze aanpak in relatie tot de veiligheid. Onze veiligheidscultuur bouwen we samen met onze mensen en wordt versterkt door een systeem dat grenzen, handvatten en hulpmiddelen biedt. En waarbinnen maatwerkoplossingen bespreekbaar zijn. Dat resulteerde uiteindelijk in toekenning van trede 4.  

Veiligheidsladder Trede 4

We zijn de afgelopen jaren ontzettend hard gegroeid. We waarderen het dat ondanks deze groei, problemen nog steeds eenvoudig met ons gedeeld worden. Die laagdrempeligheid vinden we belangrijk. Dan zitten we samen op de goede weg!

Rob Bouwens

Directeur Realisatie

De auditoren zijn vol lof over het wij-gevoel dat ze binnen de organisatie ‘proeven’. Iedereen geeft aan op collega’s te kunnen rekenen, graag samen te werken en oog te hebben voor elkaar. Ook zijn ze zeer te spreken over de benaderbaarheid van de directie, de wijze waarop we werken met een weekbord, de interne samenwerking en het logisch nadenken en benaderen van uitdagingen op de werkvloer. Daarnaast zijn ze enthousiast over het 'hein en guus'- programma dat wij gebruiken. 

Meer weten?

Annemarie Carlucci

KAM-coördinator