Veiligheid

Elke avond weer veilig naar huis

Veiligheid, gezondheid, welzijn, arbeidsomstandigheden en duurzame inzetbaarheid behoren tot de kernwaarden van Ploegam. Samen zijn we verantwoordelijk voor onszelf en voor elkaar. Elke avond weer veilig naar huis, dat is waar het om gaat.


Werken in de grond-, weg- en waterbouw en transport brengt risico's met zich mee. Daarom vinden wij het belangrijk dat wij hier bewust van zijn en ons hiernaar gedragen.


Hoe doen wij dit?

Door te werken conform de VGM Checklist Aannemers (VCA**). Deze bestaat uit regels en procedures welke een grondig veiligheidssysteem vormen. Dat houdt onder andere in dat we voorlichting en instructie geven over de risico's van werkzaamheden en toezicht houden op de te treffen maatregelen om veilige en gezonde arbeidsomstandigheden voor alle medewerkers te borgen. 


Veiligheidsbeleid

Voor een veilige werkomgeving is meer nodig dan het volgen van regels en het implementeren van maatregelen. Het moet een manier van werken zijn. Binnen Ploegam realiseren wij ons dat terdege, vandaar dat directie een Veiligheidsbeleid heeft opgesteld. Zo stimuleert de directie bewustzijn en veilig gedrag bij alle mensen. Want alleen samen kunnen we zorgen dat iedereen elke dag in een veilige omgeving werkt. 


De hoger veiligheidskundige Hans van Oosterhout ondersteunt de KAM-afdeling op het gebied van veiligheid en arbo. 


"Het creëren van veilige arbeidsomstandigheden is één, maar veiligheidsbewustzijn is minstens zo belangrijk!"

Rob Kranenburg
VGM coördinator
Contact >


 

 Schrijf u in voor onze nieuwsbrief