Veiligheid

Veilig denken, Veilig doen

Veiligheid, gezondheid, welzijn, arbeidsomstandigheden en duurzame inzetbaarheid behoren tot de kernwaarden van Ploegam. Samen zijn we verantwoordelijk voor onszelf en voor elkaar. Elke avond weer veilig naar huis, dat is waar het om gaat.


Werken in de grond-, weg- en waterbouw en transport brengt risico's met zich mee. Het is zelfs de sector waarbinnen de meeste dodelijke ongevallen zijn te betreuren. Veilig werken verdient dus zeker onze aandacht. Daarom vinden wij het belangrijk dat wij hier bewust van zijn en ons hiernaar gedragen.

  

Hoe doen wij dit?

Door te werken conform de VGM Checklist Aannemers (VCA**). Deze bestaat uit regels en procedures die een grondig veiligheidssysteem vormen. Dat houdt onder andere in dat we voorlichting en instructie geven over de risico's van werkzaamheden, en toezicht houden op de te treffen maatregelen om veilige en gezonde arbeidsomstandigheden voor alle medewerkers te borgen. 


Governance Code voor Veiligheid

Daarnaast hebben wij onlangs de Governance Code Veiligheid in de Bouw ondertekend. De Governance Code is een initiatief van de bouwsector met als doel te zorgen voor een veilige werkomgeving. Samen ontwikkelen we maatregelen die passen bij de dagelijkse praktijk, en zorgen we dat iedereen binnen de sector veilig werken op één zet.


Veiligheidsbeleid

Voor een veilige werkomgeving is meer nodig dan het volgen van regels en het implementeren van maatregelen. Het moet een manier van werken zijn. Binnen Ploegam realiseren wij ons dat zeer, vandaar dat onze directie een Veiligheidsbeleid heeft opgesteld. Zo stimuleert de directie bewustzijn en veilig gedrag bij alle mensen. Want alleen samen kunnen we zorgen dat iedereen elke dag in een veilige omgeving werkt. 


De veiligheidsladder: op weg naar trede 3!

De veiligheidsladder bestaat uit vijf treden, die aangeven hoe je als organisatie omgaat met veiligheid. Ploegam heeft de ambitie dit jaar trede 3 te behalen. Het belangrijkste is dat we veilig denken en doen dagelijks in de praktijk brengen. De voornaamste drijfveer om dat te doen, zijn onze mensen. Ons doel is nul incidenten en het terugdringen van onveilige situaties. Een doel dat we samen met onze mensen op de bouwlocaties gaan realiseren. 


"Het creëren van veilige arbeidsomstandigheden is één, maar veiligheidsbewustzijn is minstens zo belangrijk!"

Rob Kranenburg
VGM co÷rdinator
Contact >


 

 Schrijf u in voor onze nieuwsbrief