Duurzaamheid

Op gedreven wijze en met een grondige, veilige en duurzame aanpak zorgen wij dat Nederland een beetje mooier wordt. Duurzaam staat er bewust tussen, want duurzaam werken is niet meer weg te denken. Onze opdrachtgevers en de omgeving vragen het. Bij tenders belonen opdrachtgevers de meest innovatieve, duurzame oplossingen. Maar het zijn niet alleen de opdrachtgevers en de omgeving die ons motiveren. Wij zijn zelf intrinsiek gemotiveerd om met echte oplossingen te komen voor duurzaamheidsvraagstukken.

 

Duurzaam ontwikkelen en uitvoeren

Op een verantwoorde manier Nederland veiliger en mooier maken lukt door doelstellingen te bepalen ten aanzien van onze CO2-uitstoot. Daarom committeren wij ons aan de CO2-prestatieladder en zijn we aangesloten bij de Groene Koers Bouw en Infra  Wil je meer weten over de Groene Koers? Kijk dan op de website van De Groene Koers


Bewust werken aan duurzaamheid betekent - voor én tijdens het werk - goed nadenken over hoe we omgaan met onze mensen, het materieel, de omgeving en hoe we resultaat behalen. We doen dat enerzijds door te werken volgens de milieuwet- en regelgeving en anderzijds door oog te hebben voor onze medewerkers. Gaan ze met plezier aan het werk, doen ze wat ze leuk vinden en werken ze op een fijne, open manier samen met opdrachtgevers? We helpen ze door ze te trainen op het vlak van veiligheid, milieuvriendelijk werken en samenwerken. Het zorgt ervoor dat opdrachtgevers onze aanpak waarderen en ons stimuleren elke dag nog beter ons best te doen.

 

Koplopers

Ploegam laat zien wat mogelijk is. Dat hebben we bewezen met de ontwikkeling van elektrische grondverzetmachines op accupakketten. In januari ontvingen we hiervoor een welverdiende prijs: de ‘Cobouw Infratech Publieksprijs 2021’. Deze prijs is voor ons vooral een aanmoediging door te gaan met het ontwikkelen van de emissieloze bouwplaats.

 

Chris Ploegmakers (DGA Ploegam) licht het toe: “We liggen op kop en willen die positie vasthouden, maar dat kunnen we alleen samen. Duurzaam werken is de toekomst, dus ik zie het liefst dat de hele markt hiermee bezig is. Samen ontwikkelen, samen slimme dingen bedenken om de uitstoot van stikstof en CO2 nog verder te beperken. Vandaar ook dat wij onze elektrische machines als open innovatie op de markt zetten. In onze ogen is dat de enige manier om als sector iets te bereiken.”

Het ontwikkelen van elektrisch materieel is een kostbare aangelegenheid. De overheid stelt weliswaar subsidie ter beschikking, maar die subsidie ontvangen is een kwestie van lange adem. Het is een langdurig en moeizaam proces, waar we veel energie in steken.

 

TiWa en de volgende generatie

We hebben het prachtige en omvangrijke project Dijkversterking Tiel-Waardenburg aangenomen. In het door ons ingediende plan van aanpak is een grote rol weggelegd voor elektrisch materieel. Voor ons een extra mooie kans: het biedt ons de gelegenheid de volgende generatie elektrisch materieel op grote schaal toe te passen. De verbeteringen van de elektrische kranen betreffen niet alleen de technische prestaties en nieuwe accu’s, ook op het vlak van veiligheid maken we stappen. Voor de monteurs was er al een training ontwikkeld voor het veilig beheren en onderhouden van de elektrische machines. Inmiddels

is er ook voor de machinisten een training ontwikkeld, zodat zij veilig en effectief kunnen werken op deze machines.

Ketenverantwoordelijk

Ploegam neemt de verantwoordelijkheid in de keten. Leveranciers en (onder-)aannemers dienen zich te conformeren aan het beleid van Ploegam. Zo werken we samen aan het verder verduurzamen van de gehele keten.

 

Meedoen?

Heb je een initiatief of innovatie en zoek je naar een gemotiveerde partij om mee samen te werken? Wij staan open voor nieuwe ideeën of initiatieven.

Stuur ons vrijblijvend een e-mail voor meer informatie. 

Rapportages

Ploegam rapporteert en communiceert zowel intern als extern het energiebeleid, CO2-footprint en kwantitatieve reductiedoelstellingen.

Ben je nieuwsgierig naar onze ketenanalyses, rapportages van materiële emissies of deelnames aan sector-/keteninitiatieven, neem dan eens een kijkje op de website van SKAO (Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen). Voor alle CO2-gerelateerde rapportages klik je hier.

Chris Ploegmakers
Chris Ploegmakers
Directeur
Contact >
  Schrijf u in voor onze nieuwsbrief