Hoofdinhoud

Duurzaamheid

Wij werken samen
voor een betere toekomst 

Bij Ploegam wordt dagelijks hard gewerkt aan een groot aantal projecten in Nederland. We leggen wegen aan, bouwen bruggen, versterken dijken en ontwikkelen watersportgebieden. De gemene deler in onze projecten en aanbestedingen: een duurzame aanpak staat centraal.  

Duurzaam werken betekent voor ons dat we goed nadenken over hoe we omgaan met onze mensen, het materieel, de omgeving en hoe we resultaat behalen. We doen dat enerzijds door te werken volgens de milieuwet- en regelgeving en anderzijds door oog te hebben voor onze medewerkers. Gaan ze met plezier aan het werk, doen ze wat ze leuk vinden en werken ze op een fijne, open manier samen met opdrachtgevers? We helpen ze door te trainen op het vlak van veiligheid, milieuvriendelijk werken en samenwerken. Onze opdrachtgevers waarderen onze aanpak stimuleren ons om elke dag nog beter ons best te doen.

 

Volgende generatie 

Als familiebedrijf is ons grote doel: beter worden voor een volgende generatie. Dit bewustzijn zetten wij om in daden. Zo zijn wij koploper op het gebied van emissieloos bouwen en beschikken we over het grootste (en zelf ontwikkelde) elektrische machinepark van Nederland. Daarnaast focussen we op de veiligheid van onze mensen, bijvoorbeeld door ze mee te nemen in het hein en guus-gedachtegoed. Zo verhogen we het veiligheidsbewustzijn en stimuleren we elkaar veilig te denken en te doen.  

 

Lees meer over onze ambitie

Zijkant van een blauwe elektrische vrachtwagen
Man met oranje veiligheidshesje in blauwe kraan naast het water

Als projectorganisatie werken wij altijd samen: met combinanten, onderaannemers, leveranciers, de omgeving, bevoegd gezag. Binnen die keten nemen we onze verantwoordelijkheid. Alle partijen die bij een project betrokken zijn, conformeren zich aan het beleid van Ploegam. Zo werken we samen aan het verder verduurzamen van de gehele keten. 


Meedoen?

Heb je een initiatief of idee en zoek je naar een gemotiveerde partij om mee samen te werken? Wij staan open voor nieuwe ideeën of initiatieven.

 

Contact 

 

Duurzame inzet 

Voor Ploegam is het van belang dat onze mensen doen wat ze het beste kunnen. We steken met alle plezier energie in medewerkers, zodat zij zich thuis voelen en waar gewenst zich verder ontwikkelen. Dat loont zich in een duurzame relatie. Bij ons is voor iedereen een werkplek: waar dat mogelijk is streven we naar de inzet van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Met onze certificering op trede 3 van de Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) dragen we aantoonbaar bij aan een samenleving waarin iedereen meedoet.  

Ben jij ook toe aan een duurzame relatie? Bekijk onze vacatures.

Ploegam rapporteert en communiceert zowel intern als extern het energiebeleid, CO2-footprint en kwantitatieve reductiedoelstellingen.

Ben je nieuwsgierig naar onze ketenanalyses, rapportages van materiële emissies of deelnames aan sector-/keteninitiatieven, neem dan eens een kijkje op de website van SKAO (Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen). Onze CO2-gerelateerde rapportages kun je bekijken door op onderstaande button te klikken.

 

 

CO2-gerelateerde rapportages

Meer weten over elektrisch werk of meedoen met onze emissieloze ambities?

Chris Ploegmakers

Directeur