Hoofdinhoud

Privacyverklaring

Ploegam BV, gevestigd aan de Griekenweg 25, 5342 PX Oss, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens

Ploegam BV

Statutair adres: Vinkelsestraat 70A, 5383KM VINKEL

Postadres: Postbus 12, 5386ZG GEFFEN

Telefoon: 0412-455450

KvK: 16052595

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

  • Naam
  • Adres
  • Bedrijfsnaam
  • E-mailadres
  • Telefoonnummer
  • Motivatie
  • CV

Aanleiding

Ploegam hecht grote waarde aan het zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens. In deze privacyverklaring staat hoe persoonsgegevens worden verzameld, waarom deze worden verzameld en wat er mee wordt gedaan. Daarnaast vind je hier ook al jouw rechten met betrekking tot jouw gegevens en hoe je gebruik kunt maken van die rechten.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerken wij persoonsgegevens

Ploegam BV verwerkt jouw persoonsgegevens voor het volgende doel:

  • Verzenden van onze nieuwsbrief
  • Beantwoorden van vragen via het contactformulier
  • Beantwoorden en verwerken van een sollicitatie via het sollicitatieformulier.

Geautomatiseerde besluitvorming

Ploegam BV neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

 

Hoe lang bewaren we persoonsgegevens?

Ploegam BV bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Wij hanteren de volgende bewaartermijnen: indien we stoppen met het uitsturen van externe nieuwsbrieven bewaren we de gegevens maximaal vier weken. Indien je gesolliciteerd hebt, worden je gegevens tot maximaal 4 weken na de beëindiging van het sollicitatieproces bewaart, mits toestemming is verleend via het sollicitatieformulier om gegevens te bewaren voor eventuele toekomstige vacatures passend bij je profiel. In dit geval worden gegevens tot maximaal 1 jaar na beëindiging van het sollicitatieproces bewaart.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Ploegam verstrekt uitsluitend aan derden als dat nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Of indien toestemming verleend bij bijvoorbeeld cookies.

 

Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij je eerste bezoek aan je website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee bijvoorbeeld onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Voor meer informatie over de cookies die wij gebruiken, bekijk onze cookieverklaring.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Ploegam BV en heb je recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegeven die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie toe te sturen.

 

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming sturen naar communicatie@ploegam.nl.

Om zeker te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij een kopie van je ID-bewijs met het verzoek mee te sturen. Maak je pasfoto, MRZ (machine readable zone – strook met nummer onderaan het paspoort), paspoortnummer en burgerservicenummer (BSN) zwart ter bescherming van je privacy. We reageren binnen vier weken op je verzoek. Ploegam BV wijst je er tevens op dat je een klacht kan indienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens, via deze link.

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Ploegam BV neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang en ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met communicatie@ploegam.nl.