Hoofdinhoud

Positieve bijdrage aan waterkwaliteit IJssel

01-09-2017

Zo’n tweeënhalf jaar is de combinatie Ploegam-van den Biggelaar bezig geweest om de oevers van de IJssel tussen Dieren en Kampen aan te passen. Afgelopen week heeft opdrachtgever Waterschap Vallei & Veluwe het werk aanvaard – dat wil zeggen dat het officieel is opgeleverd.

Slichtenbreesweerd

Over in totaal zo’n 10 kilometer oever, verspreid langs de IJssel, werden maatregelen uitgevoerd om te voldoen aan de Kaderrichtlijn Water (KRW), een Europese richtlijn over de kwaliteit van het water. De oevers zijn aangepast en op diverse plaatsen zijn nevengeulen gerealiseerd. Hiermee wordt een verbeterde leefomgeving gecreëerd voor allerlei soorten vissen en waterplanten, zodat in de loop van de tijd een evenwichtig ecologisch waterleven ontstaat.

 

Met de officiële aanvaarding is de combinatie echter nog niet weg bij de IJssel; vaak zijn er nog aanvullende opdrachten die verricht moeten worden. Waterschap Vallei & Veluwe en gedelegeerd opdrachtgever Rijkswaterstaat zijn zeer tevreden met het resultaat. “We hebben al een paar prachtige locaties gezien, die ons inziens heel goed gelukt zijn en die ongetwijfeld positief gaan bijdragen aan de ecologische kwaliteit van de IJssel”, aldus de opdrachtgever.

Benieuwd naar de werkzaamheden die Ploegam en van den Biggelaar langs de IJssel hebben uitgevoerd? Bekijk dan hier de projectpagina met alle informatie over de oeveraanpassingen en nevengeulen aan de IJssel. 

Ploegam en van den Biggelaar werken aan waterkwaliteit IJssel
Ploegam en van den Biggelaar werken aan waterkwaliteit IJssel

Laatste nieuws

Bekijk al het nieuws