Hoofdinhoud

Blauw met een groen randje

16-05-2018

Wanneer je ergens iets van Ploegam langs ziet komen, is de kans groot dat dat blauw is. Wij zijn erg trots op ons blauw! Toch werken wij richting de toekomst aan ‘blauw met een groen randje’: een duurzaam, milieubewust en CO2-reducerend Ploegam!

Dagelijks zijn onze grondige denkers en gedreven doeners bezig om op een verantwoorde manier Nederland veiliger en mooier te maken. Sinds 2014 committeren wij ons dan ook aan de eisen van de CO2-prestatieladder en sinds vorig jaar zijn wij aangesloten bij de Green Deal Duurzaam GWW 2.0. Ploegam heeft zichzelf doelstellingen omtrent reductie van CO2-uitstoot opgelegd, die halfjaarlijks worden gemonitord. Bekijk onze CO2-voortgangsrapportages hier.

 

Minder afval

Eén van deze doelstellingen heeft te maken met het reduceren van afvalstromen. Doel: in 2020 60% minder afval op projecten te veroorzaken dan in 2014. Maar hoe ziet dat er in de praktijk uit? Op het project Cluster A & B (Dijkversterking langs de Maas) vinden we een mooi voorbeeld van afvalreductie in onze dagelijkse bedrijfsvoering.

Grond recyclen

“Bij de dijkversterking Cluster A & B langs de Maas hebben we te maken met diverse afvalstromen”, vertelt werkvoorbereider Stefan. “Naast de aanvoer van circa 150.000 m3 klei komt er ook veel grond vrij. Er wordt zoveel mogelijk geprobeerd om deze vrijkomende grond opnieuw te gebruiken binnen het project: bijvoorbeeld als kernmateriaal of bovengrond voor de nieuwe dijk.”

 

Zeven

Stefan vertelt hoe het projectteam een oplossing vond voor vrijkomende grond die niet geschikt was voor hergebruik. “Dit materiaal bevatte een grote hoeveelheid ‘bodemvreemde materialen’ zoals we dat noemen: onder andere zwerfafval, hout en stenen. In overleg met de opdrachtgever is besloten om dit materiaal te zeven!” Zo hoefde Ploegam de grond niet te storten. Stefan: “In totaal is er zo’n 600 m3 grond gezeefd, en uiteindelijk bleef er maar 31 ton afval over dat we moesten afvoeren.”

De rest van het materiaal was weer geschikt om opnieuw te gebruiken in het dijklichaam. “Doordat we voorkomen hebben dat 600 m3 grond afgevoerd moest worden, hebben we zowel kosten als CO2-uitstoot gereduceerd”, aldus een trotse Stefan.

Afvalmanagement
Afvalmanagement

Het mes snijdt aan twee kanten

Mede dankzij dit soort slimme toepassingen van grondig denken, hebben we in vergelijking met 2015 in 2017 een reductie van 71% gerealiseerd – dat is 10.000 ton CO2! – op het gebied van afvalverwerking. Zoals Stefan aangeeft, snijdt het mes vaak aan twee kanten: een duurzame oplossing levert naast een groen en financieel effect óók een tevreden opdrachtgever op! Denk je graag mee over het verduurzamen van Ploegam, de bouw in het algemeen of projectspecifiek? Neem contact op met Annemarie Carlucci, KAM-coördinator bij Ploegam: zij denkt graag met je mee! 

Laatste nieuws

Bekijk al het nieuws