Maatregelen langs de IJssel

Opdrachtgever
Waterschap Vallei en Veluwe
Onze expertises
Waterbouw
Grondwerk
Transport
Onze werkzaamheden
Kunstwerken
Geulen graven
Ecologische maatregelen
Rivieroevers ontstenen
Kribverlenging
Oeveraanpassingen
Aan de oever van de IJssel, tussen Dieren en Kampen, worden de oevers aangepast - in totaal zo'n 10 kilometer oever, verspreid langs de IJssel. Ook worden op diverse plaatsen nevengeulen gerealiseerd, 22 kilometer in totaal.

 

Het waterschap laat deze maatregelen uitvoeren om te voldoen aan de Kaderrichtlijn Water (KRW), een Europese richtlijn over de kwaliteit van het water. Volgens de richtlijn horen bepaalde vissen en andere waterdieren in het water te leven. Door het uitvoeren van de maatregelen ontstaat een natuurlijke, zandige overgang tussen water en land en wordt een verbeterde leefomgeving gecreëerd voor vissen en macrofauna. Deze soorten kunnen zo gemakkelijk plaatsen vinden om goed te kunnen leven en voortplanten, zodat er in de komende jaren een evenwichtig ecologisch waterleven ontstaat. 

 

IJsseloeveraanpassingen

Bij de aanpassingen van de IJsseloever worden stenen, die op de oever tussen twee kribvakken in liggen, verwijderd.

 Kribben

In het bruin: de huidige kribben waartussen op dit moment stenen liggen. Tussen deze kribben worden de stenen op de oever verwijderd.

 

Nevengeulen

Nevengeulen worden bij voorkeur aangelegd in bestaande laagten. Ze worden op verschillende manieren gerealiseerd. Bijvoorbeeld door het aantakken van zand- en kleiwinplassen, het nieuw graven van geulen, of het aan twee zijden verbinden van wateren die aan één zijde zijn verbonden met de IJssel. Zo ontstaan eenzijdig of tweezijdig aangetakte geulen.

De breedte van de te graven geulen varieert per locatie. De geulen zijn van insteek tot insteek maximaal dertig meter breed. Ook de lengte en diepte variëren. 

Nevengeulen

De tweezijdig aangetakte geulen voeren bijna het hele jaar water. Door een gevarieerde aanleg zijn er mogelijkheden voor veel verschillende plant- en diersoorten.

 

Meer informatie over dit project vind je op de website van Waterschap Vallei en Veluwe

"Door de maatregelen langs de IJssel creëren we een verbeterde leefomgeving voor vissen en andere waterdieren."

Aart-Jan van 't Oever
Technisch manager
Aart-Jan van 't Oever
Aanvang
mei 2014
Looptijd
28 maanden
Combinanten
Van den Biggelaar
Omvang
€ 10.410.000
Status
Afgerond
  Schrijf u in voor onze nieuwsbrief