Hoofdinhoud
Waterveiligheid

Maatregelen langs de IJssel

Opdrachtgever

Waterschap Vallei en Veluwe

Expertise

Grondwerk

Transport

Waterbouw

Werkzaamheden

Kunstwerken

Geulen graven

Ecologische maatregelen

Rivieroevers ontstenen

Kribverlenging

Oeveraanpassingen

Aan de oever van de IJssel, tussen Dieren en Kampen, worden de oevers aangepast - in totaal zo'n 10 kilometer oever, verspreid langs de IJssel. Ook worden op diverse plaatsen nevengeulen gerealiseerd, 22 kilometer in totaal.

Het waterschap laat deze maatregelen uitvoeren om te voldoen aan de Kaderrichtlijn Water (KRW), een Europese richtlijn over de kwaliteit van het water. Volgens de richtlijn horen bepaalde vissen en andere waterdieren in het water te leven. Door het uitvoeren van de maatregelen ontstaat een natuurlijke, zandige overgang tussen water en land en wordt een verbeterde leefomgeving gecreëerd voor vissen en macrofauna. Deze soorten kunnen zo gemakkelijk plaatsen vinden om goed te kunnen leven en voortplanten, zodat er in de komende jaren een evenwichtig ecologisch waterleven ontstaat. 

 

IJsseloeveraanpassingen

Bij de aanpassingen van de IJsseloever worden stenen, die op de oever tussen twee kribvakken in liggen, verwijderd.

De huidige kribben waartussen op dit moment stenen liggen. Tussen deze kribben worden de stenen op de oever verwijderd.

 

Nevengeulen

Nevengeulen worden bij voorkeur aangelegd in bestaande laagten. Ze worden op verschillende manieren gerealiseerd. Bijvoorbeeld door het aantakken van zand- en kleiwinplassen, het nieuw graven van geulen, of het aan twee zijden verbinden van wateren die aan één zijde zijn verbonden met de IJssel. Zo ontstaan eenzijdig of tweezijdig aangetakte geulen.

De breedte van de te graven geulen varieert per locatie. De geulen zijn van insteek tot insteek maximaal dertig meter breed. Ook de lengte en diepte variëren. 

 

De tweezijdig aangetakte geulen voeren bijna het hele jaar water. Door een gevarieerde aanleg zijn er mogelijkheden voor veel verschillende plant- en diersoorten.

Over dit project

Aanvang

2014-05-12

Omvang

€ 10.410.000

Looptijd

28 maanden

Status

Afgerond

Door de maatregelen langs de IJssel creëren we een verbeterde leefomgeving voor vissen en andere waterdieren.

Aart-Jan van 't Oever

Technisch manager

Luchtfoto van natuurgebied naast de IJssel waar een beekje tussen groene weilanden stroomt
Blauwe Ploegam kraan en gele kraan aan het werk tussen zand en stenen
Luchtfoto van werkschepen en kranen aan het werk naast de IJssel
Ploegam kraan aan het werk in het zand naast het water
Luchtfoto van schip vaart over de IJssel met groene weilanden op de achtergrond
Zonsondergang bij de IJssel met landweg ernaast
Luchtfoto van de IJssel met beekje stroomt door de groene weilanden
Blauwe Ploegan kraan en gele kraan aan het werk op kade naast het water

Andere projecten

Bekijk alle projecten