Hoofdinhoud
Waterveiligheid

Dijkversterking langs de Maas

Opdrachtgever

Waterschap Limburg

Expertise

Grondwerk

Infra

Werkzaamheden

Waterveiligheid

Dijkversterking

Primaire waterkering

In juni 2016 is Ploegam gestart met het versterken van 10,7 kilometer dijk langs de Maas, in opdracht van Waterschap Limburg. 

 

De werkzaamheden zijn verdeeld over twee clusters: 

  • Cluster A: 17 dijkvakken in de omgeving van Stevensweert en Ohé en Laak
  • Cluster B: 12 dijkvakken in de omgeving van Roosteren en Grevenbicht.
Een dijk versterken in een complexe omgeving vergt maatwerk op elke hoek.

Stefan Spits

Werkvoorbereider

We maakten de dijk erosiebestendig door de bestaande dijk te ontgraven en aan te vullen met nieuwe klei van erosieklasse 2. In totaal brachten we circa 160.000 m³ klei aan. Dit was een logistieke uitdaging! Om ervoor te zorgen dat de omgeving hier zo min mogelijk hinder van ondervond, voerden we de klei aan per schip. 

 

Ook brachten we op verschillende locaties constructies aan, zoals o.a. damwanden en een betonwand (CSM-wand). Op deze manier was de dijk afgedicht tegen kwelwater. 

 

In het kort heeft Ploegam de volgende werkzaamheden uitgevoerd:

  • Ontgraven dijklichaam (o.a. leeflaag, maken van klei-inkassingen);
  • Aanbrengen klei erosieklasse 2;
  • Aanbrengen leeflaag;
  • Afwerken dijklichaam (o.a. aanbrengen onderhoudspaden, afrasteringen);
  • Aanbrengen van constructies (o.a. damwanden, CSM-wand);
  • Het vervangen van diverse kabels en leidingen;
  • Verhogen en asfalteren van de provinciale weg N296.

Over dit project

Aanvang

2016-06-01

Omvang

€ 5.971.000

Looptijd

24 maanden

Status

Afgerond

Blauwe Ploegam kraan graaft zand op een dijk
Blauwe Ploegam kraan aan het werk in het zand op een mistige dag
Houten poort op een weiland voor een dijk
Stalen poort met klein houten poortje op een weiland
Medewerkers Ploegam in oranje veiligheidsjassen houden posters vast
Kraan aan het werk in het zand
Een straat met zand en een blauwe vrachtwagen op de achtergrond
Werkzaamheden naast een straat
Blauwe Ploegam kranen aan het werk op het zand
Werkgebied met zand en een dijk
Zandweg door de groene weilanden
Blauwe Ploegam kraan aan het werk in de verte
Blauwe Ploegam kranen aan het werk ik het zand
Zandweg naast een weiland vol zand met houten paaltjes
Projectgebied dijkversterking zand
Ploegam kraan in projectgebied dijkversterking
Zandweg met houten paaltjes naast een weiland
Zandweg met houten paaltjes en huizen op de achtergrond
Projectbord Waterschap Limburg naast een weg
Weg naast een rivier met huizen op de achtergrond

Andere projecten

Bekijk alle projecten