Hoofdinhoud
Waterveiligheid

Dijkversterking langs de Maas

Opdrachtgever

Waterschap Limburg

Expertise

Grondwerk

Infra

Werkzaamheden

Waterveiligheid

Dijkversterking

Primaire waterkering

In juni 2016 is Ploegam gestart met het versterken van 10,7 kilometer dijk langs de Maas, in opdracht van Waterschap Limburg. 

 

De werkzaamheden zijn verdeeld over twee clusters: 

  • Cluster A: 17 dijkvakken in de omgeving van Stevensweert en Ohé en Laak
  • Cluster B: 12 dijkvakken in de omgeving van Roosteren en Grevenbicht.

De dijk wordt erosiebestendig gemaakt door de bestaande dijk te ontgraven en aan te vullen met nieuwe klei van erosieklasse 2. In totaal zal er circa 160.000 m³ klei aangebracht worden door Ploegam. Dit is een logistieke uitdaging! Om ervoor te zorgen dat de omgeving hier zo min mogelijk hinder van ondervindt, wordt de klei aangevoerd per schip. 

 

Ook worden er op verschillende locaties constructies aangebracht zoals o.a. damwanden en een betonwand (CSM-wand), zodat de dijk afgedicht is tegen kwelwater. 

 

In het kort voert Ploegam de volgende werkzaamheden uit:

  • Ontgraven dijklichaam (o.a. leeflaag, maken van klei-inkassingen);
  • Aanbrengen klei erosieklasse 2;
  • Aanbrengen leeflaag;
  • Afwerken dijklichaam (o.a. aanbrengen onderhoudspaden, afrasteringen);
  • Aanbrengen van constructies (o.a. damwanden, CSM-wand);
  • Het vervangen van diverse kabels en leidingen;
  • Verhogen en asfalteren van de provinciale weg N296.

Over dit project

Aanvang

2016-06-01

Omvang

€ 5.971.000

Looptijd

24 maanden

Status

Afgerond

Een dijk versterken in een complexe omgeving vergt maatwerk op elke hoek.

Stefan Spits

Werkvoorbereider

Andere projecten

Bekijk alle projecten