Hoofdinhoud
Gebiedsontwikkeling & Natuurherstel

Ecoduct Teverenerheide

Opdrachtgever

Provincie Limburg

Expertise

Grondwerk

Infra

Werkzaamheden

Grondwerk

Aanleg ecoduct

Ecologische voorzieningen

Groenaanplant

Wat doe je als twee natuurgebieden door een ringweg gescheiden worden en de diersoorten in het gebied niet meer kunnen oversteken? Dan help je ze een handje! Daarom wordt voor de provincie Limburg, in de gemeente Landgraaf, het ecoduct Teverenerheide gerealiseerd. Het ecoduct gaat de Brunssummerheide en de Teverenerheide, die nu gescheiden worden door de Buitenring Parkstad Limburg, opnieuw met elkaar verbinden.

De Brunssummer- en Teverenerheide zijn belangrijke Natura 2000-gebieden, waarin onder andere allerlei reptielen en amfibieën huizen. Eerder is het ecoduct Feldbiss gebouwd om de Brunssummerheide met de Brandenberg te verbinden. Het door ons gebouwde ecoduct, Natuurbrug Heidenatuurpark, verbindt de Brandenberg, en zo de Brunssummerheide, met de Teverenerheide. 

 

Samenwerking

Om dit project - dat we uitvoerden in opdracht van de provincie Limburg - op een goede manier te realiseren, werkten wij samen met een ecoloog. Zo zorgen we dat het ecoduct gemaakt werd op een manier die het beste is voor de dieren in het gebied. Dit is een werkwijze waarmee wij onder andere na de bouw van de faunapassage in Goirle een positieve ervaring hebben. 

 

Veilig

Natuurlijk gebeurde dit alles met het oog op de veiligheid, niet alleen van de dieren en van onze collega's, maar ook van de weggebruikers. Het bestaande fietspad is door de komst van het ecoduct versmald en kwam in het ecoduct te liggen. Om het fietsverkeer in deze versmalling te beschermen, plaatsten we een betonnen barrier tussen de rijbaan en het fietspad. Daarnaast pasten we de wegenstructuur in het natuurgebied aan om een scheiding te creëren tussen de ecologische verbinding en de paden voor mountainbikers, voetgangers, fietsers en ruiters in het gebied. 

Door het bouwen van dit ecoduct slaan we een brug tussen twee natuurgebieden.

Bram van Sonsbeek

Procesmanager

Over dit project

Aanvang

2020-02-01

Omvang

€ 1.207.000

Looptijd

10 maanden

Status

Afgerond

Projectgebied Ecoduct Teverenerheide in de vorst met zonsondergang
Projectgebied Ecoduct Teverenerheide in de vorst
Medewerkers Ploegam met veiligheidshesjes aan het werk bij ecoduct
Plaatsen van ecoduct met rode kraan bij de Teverenerheide
Man met veiligheidshesje kijkt toe bij het plaatsen van ecoduct
Medewerkers Ploegam plaatsen betonnen koepel bij ecoduct
Projectgebied Ecoduct Teverenerheide in de vorst met zonsondergang
Projectgebied Ecoduct Teverenerheide in de vorst
Projectgebied Ecoduct Teverenerheide in de vorst met zonsondergang
Projectgebied met zand in de vorst
Projectgebied Ecoduct Teverenerheide in de vorst met zonsondergang
Projectgebied Ecoduct Teverenerheide in de vorst met zonsondergang
Projectgebied met zand en struiken in de vorst met zonsondergang
Projectgebied Ecoduct Teverenerheide in de vorst met zonsondergang
Weiland met groene struiken en bomen bij de Teverenerheide
Ecoduct in aanbouw door Ploegam
Ecoduct in aanbouw door Ploegam
Ecoduct in aanbouw met verkeersbord
Projectgebied Ecoduct Teverenerheide in de vorst met zonsondergang
Tekening van Ecoduct Teverenerheide plan door Ploegam
Tekening van Ecoduct Teverenerheide plan door Ploegam
Twee mannen met veiligheidshesjes plaatsen betonnen koepel bij ecoduct
Rode kraan plaatst betonnen koepel bij ecoduct
Rode kraan plaatst betonnen koepel bij ecoduct
Mannen met veiligheidshesjes en helmen plaatsen van een betonnen koepel
Mannen met veiligheidshesjes en helmen kijken toe bij het plaatsen van een betonnen koepel
Ecoduct in aanbouw door Ploegam
Groen landschap met bruine hopen zand en puin en bomen in de achtergrond
Rood-wit verkeersbord met witte bus voor een viaduct

Andere projecten

Bekijk alle projecten