Hoofdinhoud
Gebiedsontwikkeling & Natuurherstel

Ecoduct Teverenerheide

Opdrachtgever

Provincie Limburg

Expertise

Grondwerk

Infra

Werkzaamheden

Grondwerk

Aanleg ecoduct

Ecologische voorzieningen

Groenaanplant

Wat doe je als twee natuurgebieden door een ringweg gescheiden worden en de diersoorten in het gebied niet meer kunnen oversteken? Dan help je ze een handje! Daarom wordt voor de provincie Limburg, in de gemeente Landgraaf, het ecoduct Teverenerheide gerealiseerd. Het ecoduct gaat de Brunssummerheide en de Teverenerheide, die nu gescheiden worden door de Buitenring Parkstad Limburg, opnieuw met elkaar verbinden.

De Brunssummer- en Teverenerheide zijn belangrijke Natura 2000-gebieden, waarin onder andere allerlei reptielen en amfibieën huizen. Eerder is het ecoduct Feldbiss gebouwd om de Brunssummerheide met de Brandenberg te verbinden. Het nu te bouwen ecoduct, Natuurbrug Heidenatuurpark, verbindt de Brandenberg, en zo de Brunssummerheide, met de Teverenerheide. 

 

Samenwerking

Om dit project - dat we uitvoeren in opdracht van de provincie Limburg - op een goede manier te realiseren, werken wij samen met een ecoloog. Zo zorgen we dat het ecoduct gemaakt wordt op een manier die het beste is voor de dieren in het gebied. Dit is een werkwijze waarmee wij onder andere na de bouw van de faunapassage in Goirle een positieve ervaring hebben. 

 

Veilig

Natuurlijk gebeurt dit alles met het oog op de veiligheid, niet alleen van de dieren en van onze collega's, maar ook van de weggebruikers. Het bestaande fietspad wordt namelijk door de komst van het ecoduct versmald en komt als het ware in het ecoduct te liggen. Om het fietsverkeer in deze versmalling te beschermen, plaatsen we een betonnen barrier tussen de rijbaan en het fietspad. Daarnaast wordt de wegenstructuur in het natuurgebied aangepast, om een scheiding te creëren tussen de ecologische verbinding en de paden voor mountainbikers, voetgangers, fietsers en ruiters in het gebied. 

Over dit project

Aanvang

2020-02-01

Omvang

€ 1.207.000

Looptijd

10 maanden

Status

Afgerond

Door het bouwen van dit ecoduct slaan we een brug tussen twee natuurgebieden.

Bram van Sonsbeek

Procesmanager

Andere projecten

Bekijk alle projecten