Hoofdinhoud
Bereikbaarheid & Mobiliteit
Gebiedsontwikkeling & Natuurherstel

Aanleg Faunapassage Goirle

Opdrachtgever

Gemeente Goirle

Expertise

Grondwerk

Infra

Werkzaamheden

Ontwerp, realisatie en beheer

Aanleg ecoduct

Ecologische voorzieningen

Groenaanplant

15 jaar beheer en onderhoud

In Goirle is Ploegam aan de slag gegaan met het ontwerpen, realiseren en onderhouden van een ecologische verbindingszone, ook wel faunapassage genoemd. De gemeente Goirle gaf opdracht voor dit mooie project. 

De faunapassage draagt bij aan een natuurlijke verbinding tussen Landgoed Gorp en Roovert en de Regte Heide aan weerszijden van de Turnhoutsebaan (N630). Met de realisatie van de faunapassage hebben wij een betere verbinding voor dieren gecreëerd, zodat deze zich veilig kunnen begeven tussen natuurgebieden. De verbinding is geschikt voor allerlei diersoorten, zoals de ree, das, steenmarter, vos, bunzing, wezel, hermelijn, konijn, haas en diverse kleine amfibieën. 

Door realisatie van de faunapassage begeeft de ree zich veilig tussen natuurgebieden.

Bram van Sonsbeek

Procesmanager

Meer dan bouwen alleen

De opdrachtgever had voor dit werk een vast budget bepaald. Ploegam is als winnaar gekozen voor het beste plan op alle EMVI-onderdelen. Bram van Sonsbeek was procesmanager van dit project. Hij vertelt: "Wat dit werk bijzonder maakte, was dat we niet alleen de passage bouwden: ook het ontwerp van het ecoduct, ecologische inrichting en inpassing in het landschap waren onderdeel van de opdracht. Daarnaast hield Ploegam zich ook bezig met het complete vergunningentraject, waaronder een aanpassing op het bestemmingsplan." 

 

Onderhoud

Na de oplevering trok Ploegam zich nog niet terug uit het gebied. Wij blijven namelijk nog 15 jaar verantwoordelijk voor het onderhoud van de passage. Kenmerkend voor onze grondige denkers en gedreven doeners: wij pakken alles aan dat op ons pad komt! 

Over dit project

Aanvang

2017-09-01

Omvang

€ 1.530.000

Looptijd

13 maanden

Status

Afgerond

Andere projecten

Bekijk alle projecten