Hoofdinhoud

Vissen kunnen vrij reizen in de Molenbeek

23-06-2022

Oplevering
Opening
Vispassage
Waterschap

Woensdag 22 juni hebben dijkgraaf Kees Jan de Vet (waterschap Brabantse Delta), gedeputeerde Jan De Haes (provincie Antwerpen) en wethouder Klaar Koenraad (gemeente Roosendaal) de drie vispassages in de Molenbeek geopend. Vispassages zorgen ervoor dat vissen hun reis kunnen vervolgen ondanks hindernissen zoals een stuw, gemaal of terugslagklep. 

Waarom een vispassage?

Ploegam heeft voor Waterschap Brabantse Delta drie stuwen in de Molenbeek in Roosendaal aangepast, zodat vissen er veilig langs kunnen zwemmen. Dit noemen we vispassages. Stuwen en gemalen zijn nodig om de hoogte van het water te regelen. Helaas hebben vissen tijdens hun reis hier hinder van. Vissen trekken van gebied naar gebied om zich voort te planten, om op te groeien, te overwinteren en om voedsel te vinden. De uitwisseling van soorten vissen wordt groter en dit maakt de vissen sterker. Vissen zijn bovendien belangrijk voor schoon en gezond water.

 

   

Welke vissen gebruiken de passage?

Afgelopen maanden heeft het waterschap onderzoek gedaan naar het gebruik van de vispassages. Een camera heeft opnames gemaakt van de vissen die door de vispassage zijn gezwommen. Een voorlopige conclusie is dat de vispassages gebruikt worden door vissen van verschillende lengtes en zowel door bodemvissen als vissen die hoger in het water zwemmen. In totaal zijn er 7 soorten waargenomen: de blankvoorn, snoek, schubkarper, giebel, winde, riviergrondel en baars. Het is nog te vroeg om aan te geven hoeveel vissen de passages hebben gebruikt.

Verandert het waterpeil?

Stuwen zijn belangrijk voor het regelen van de hoogte van het water, het waterpeil. De vispassages zijn zo ontworpen dat deze geen effect hebben op het waterpeil in de Molenbeek. In droge perioden wordt de vispassage tijdelijk dicht gezet om het water in het gebied vast te houden. 

 

Subsidie

Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door de provincie Noord-Brabant door middel van de STUW subsidie. 

Laatste nieuws

Bekijk al het nieuws