Vispassages Molenbeek

Opdrachtgever
Waterschap Brabantse Delta
Onze expertises
Waterbouw
Onze werkzaamheden
Grondwerk
Waterveiligheid

Voor Waterschap Brabantse Delta hebben we bij drie stuwen in de Molenbeek te Roosendaal gezorgd dat ze aan twee kanten passeerbaar zijn. Bram van Sonsbeek, procesmanager Ploegam, vertelt over de noodzaak van de werkzaamheden. “Vissen trekken van gebied naar gebied om zich voort te planten, om op te groeien, te overwinteren en om voedsel te vinden. In dit gebied zijn in de loop der tijd verschillende barrières aangelegd zoals stuwen en gemalen. Essentiële hulpmiddelen voor de veiligheid en waterhuishouding in het gebied, maar voor de vissen in het gebied onneembare knelpunten.”

 

“Het waterschap heeft ons gevraagd drie stuwen vispasseerbaar te maken. Het gaat over de stuw Verdeelwerk (we realiseren een bekkenvistrap in bypass), de stuw Vondellaan (bekkenvistrap in hoofdloop) en bij stuw Oostelijke Havendijk (een De Wit-vispassage).”

 

Hoe leggen we een vispassage aan?
“We graven om de stuw een nieuwe smalle watergang van ongeveer twee meter breed. Daarin maken we dan een zogenaamde bekkenvistrap. De  trap bestaat uit tien betonnen wanden met in het midden van de wand een opening waar de vissen doorheen kunnen zwemmen. Bij de Oostelijke Havendijk komt een zogeheten De Wit-passage. De vissen zwemmen hierbij door een constructie, die bestaat uit een metalen bak met constante waterstroming voorzien van doorzwemopeningen om zo stap voor stap het peilverschil te overbruggen”, aldus Bram.  

 

Eindresultaat

De drie stuwen zijn nu voor de vissen tweezijdig passeerbaar. Vissen kunnen nu ongehinderd hun paai- en opgroeigebieden bereiken. Daardoor wordt de uitwisseling van verschillende soorten vissen vergroot. De vissen zullen sterker worden, de waterkwaliteit wordt beter en de biodiversiteit vergroot. Bovendien kan Brabantse Delta de stuwen blijven gebruiken om het waterpeil te regelen. Waarbij er geen aanpassingen aan de bestaande kunstwerken (gemalen en stuwen) zijn gedaan door waterschap Brabantse Delta.

"Door het vispasseerbaar maken van de drie barrières is een grotere diversiteit mogelijk voor de vissen"

Bram van Sonsbeek
Procesmanager
Bram van Sonsbeek
Aanvang
maart 2021
Looptijd
9 maanden
Combinanten
M.J. van Uijtert & Zn
Omvang
€ 387.000
Status
Afgerond
  Schrijf u in voor onze nieuwsbrief