Hoofdinhoud

Opening natuurgebied de Grote Trap

24-10-2019

Oplevering
Werk afgerond
Fietspad

Een nieuw fietspad verbindt Almere met Zeewolde: de Grote Trap

Op woensdag 23 oktober is natuurgebied de Grote Trap officieel geopend. De Grote Trap is een natuurstrook van ongeveer 11 kilometer lang en 100 meter breed waar gefietst kan worden. Je fietst hier door de natuur, tussen de koeien en meanderend water vol planten en kleine dieren. De Grote Trap loopt langs de Wulptocht en verbindt de fietsbrug over de A6 bij Almere met de Kop van het Horsterwold. Het natuurbelevingsfietspad is voorzien van recreatieve voorzieningen zoals een parkeerterrein (langs de N706 Vogelweg), schuilhutten en picknickbanken en is opgenomen in het fietsknooppuntennetwerk.

 

Ploegam zorgde ervoor dat het project in opdracht van de samenwerkingspartners Het Flevolandschap, Waterschap Zuiderzeeland en Provincie Flevoland gerealiseerd werd. De openingshandeling werd verricht door de vertegenwoordigers van de drie samenwerkingspartners en Ploegamdirecteur Gijs Ploegmakers. De vier hesen elk een vlag waarmee het gebied officieel werd geopend. 

De vier partijen hijsen de vlaggen

Foto: Ben Huisman (directeur-bestuurder Het Flevo-landschap), Piet Boer (heemraad Waterschap Zuiderzeeland), Cora Smelik (gedeputeerde Provincie Flevoland) en Gijs Ploegmakers (directeur Ploegam) na het symbolisch hijsen van de vlaggen. ©Fotostudio Wierd.

 

Ontwikkeling natuurgebied

Voor de ontwikkeling van het natuurgebied de Grote Trap zijn Het Flevo-landschap, Waterschap Zuiderzeeland en Provincie Flevoland een samenwerking aangegaan. Provincie Flevoland was verantwoordelijk voor de recreatieve fietsverbinding en Waterschap Zuiderzeeland voor de aanleg van de natuurvriendelijke oevers; de aanleg van de oevers is gedeeltelijk betaald met steun van de Europese Unie. Het Flevo-landschap stelde de grond beschikbaar en draagt in de toekomst ook zorg voor het dagelijks beheer.

 

Visit Flevoland heeft een drietal fietsroutes met de Grote Trap ontwikkeld, op basis van het fietsknooppuntennetwerk. Er is een route vanuit Almere, Lelystad en Zeewolde. Alle routes zijn tussen de 35 en 40 kilometer lang en te bekijken via www.visitflevoland.nl. Meer over het project de Grote Trap kun je lezen op onze projectpagina

 

Hieronder kun je de video bekijken, die is gemaakt van de werkzaamheden. Het toont de transformatie van het gebied: voor, tijdens en na afronding van de werkzaamheden. 

 

Laatste nieuws

Bekijk al het nieuws