Hoofdinhoud
Gebiedsontwikkeling & Natuurherstel

De Grote Trap in Zeewolde

Opdrachtgever

Het Flevo-Landschap

Waterschap Zuiderzeeland

Provincie Flevoland

Expertise

Grondwerk

Transport

Werkzaamheden

Aanleg natuurvriendelijke oevers

Aanleg fietspad

Maken van geulen en slikken

In de provincie Flevoland werkte Ploegam aan de realisatie van een natuurstrook: De Grote Trap. In dit natuurgebied komt de beleving van het Flevolandse landschap centraal te staan.

De Grote Trap is een natuurstrook van zo'n 10 kilometer lang en 100 meter breed. We hebben natuurvriendelijke oevers, geulen en slikken aangelegd. Daarnaast legden we een recreatief fietspad van zo'n 10 kilometer lang aan, dat precies op tijd klaar was voor het nieuwe fietsseizoen.

 

Fietsen tussen de koeien

Natuurbeheerder Het Flevo-Landschap beschrijft het toekomstige gebied als volgt: "Mensen fietsen straks tussen de koeien en het meanderende water vol planten en kleine dieren. Je kunt er straks picknicken langs de route en vissen langs de waterkant. Ook vogelaars kunnen hun hart ophalen. Zij kunnen straks in de uitkijkhutten kijken naar akker- en struweelvogels. Fietsen over de Grote Trap brengt je langs prachtige ruigtes, kleurrijke bloemenvelden en typische Flevolandse vergezichten. Hier ontdek je de rust en ruimte van het agrarische hart van de polder. Tijdens een tocht over de Grote Trap leer je Flevoland pas écht kennen." 

We maken De Grote Trap precies op tijd klaar voor het nieuwe fietsseizoen!

Aart-Jan van 't Oever

Projectleider

Europa

De drie opdrachtgevende partijen, Provincie Flevoland, Het Flevo-Landschap en Waterschap Zuiderzeeland, sloegen de handen ineen om het gebied zowel natuurvriendelijk als publiekelijk toegankelijk te maken. Ze zijn hierin financieel gesteund door het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling. De provincie legde de recreatieve fietsverbinding aan, het waterschap bouwde de natuurvriendelijke oevers en Het Flevo-landschap maakte het natuurgebied voor het publiek toegankelijk. 

 

Foto's: Fotostudio Wierd

Over dit project

Aanvang

2017-09-29

Omvang

€ 1.862.000

Looptijd

18 maanden

Status

Afgerond

Plattegrond projectgebied en werkzaamheden in De Grote Trap in Zeewolde
Vier mannen in pak met scheppen in de hand en Ploegam kraan op de achtergrond
Drie mannen met veiligheidshesjes en laarzen steken schep in het zand
Blauwe Ploegam kraan aan het werk naast een rivier

Andere projecten

Bekijk alle projecten