Hoofdinhoud

Minister Harbers levert krib- en oeververlaging Pannerdensch Kanaal officieel op

16-11-2023

Waterveiligheid
Hoogwaterbeschermingsprogramma
Rijkswaterstaat
Pannerdensch kanaal
Samenwerking
Elektrisch
Emissieloos
Elektrischemachines

Mark Harbers, minister van Infrastructuur en Waterstaat, heeft woensdag 15 november 2023 met een kanonschot op Fort Pannerden de krib- en oeververlaging in het Pannerdensch Kanaal officieel opgeleverd. 

Met de verlaging van 35 kribben en 5 oevers zorgen we ervoor dat het rivierwater bij hogere waterstanden beter doorstroomt, zodat 2 miljoen mensen in het rivierengebied veilig kunnen wonen, leven en werken. 1,5 jaar hebben Ploegam en Rijkswaterstaat hard gewerkt om 35 kribben en 5 oevers 1,5 tot 2 meter te verlagen. Zo geven we meer ruimte aan het water en daalt de waterstand bij hoogwater met maar liefst 5 centimeter. En daardoor zijn 2 miljoen mensen beter beschermd, want het effect van dit kanaal gaat helemaal door tot aan Alblasserdam.

Het Pannerdensch Kanaal cruciaal voor hoogwaterveiligheid

 

Het Pannerdensch Kanaal is nauw verbonden met de oprichting van Rijkswaterstaat in 1798, een periode waarin Nederland werd geteisterd door rampzalige overstromingen. Miljoenen liters water stromen via de Boven-Rijn Nederland binnen. Bij het dorp Pannerden splitst de Boven-Rijn zich in de Waal en het Pannerdensch Kanaal. Maar dit splitsingspunt (Pannerdensche Kop) werd zo breed, dat veel te veel water in het Pannerdensch Kanaal stroomde en de dijken braken. Het water moest daarom beheerst worden verdeeld over de Waal en het Pannerdensch Kanaal. Ingenieur Christiaan Brunings heeft het splitsingspunt zo ontworpen, dat 2/3 van het water uit de Boven-Rijn naar de Waal stroomde en 1/3 naar het Pannerdensch Kanaal. Die verdeling is nu nagenoeg hetzelfde als in 1798 en essentieel voor de hoogwaterveiligheid.

Krib- en oeververlaging

Kribben, de stenen dwarsliggers in de rivier, zorgen ervoor dat de rivier op zijn plaats blijft en dat water, ijs, grind en zand goed worden afgevoerd. Bij hoogwater belemmeren de kribben de doorstroming. 

 

Nu de 35 kribben en 5 oevers tussen de Pannerdensche Kop en de tunnel van de Betuweroute zijn verlaagd, kan het rivierwater in het Pannerdensch Kanaal bij hoge waterstanden beter doorstromen. Hierdoor daalt de waterstand in de Boven-Rijn bij zeer hoogwater met 5 cm en neemt de kans op overstromingen af. Zo kunnen 2 miljoen mensen in het Nederlands rivierengebied veilig blijven wonen, leven en werken.

Meer informatie?

Kijk voor meer informatie op de pagina over het Pannerdensch Kanaal.

 

Bekijk ook:

Unieke samenwerking

Tijdens het officiële oplevermoment werd veel teruggeblikt op de unieke samenwerkingsvorm van dit project. Directeur Gijs Ploegmakers vertelt trots: "Dankzij de transparantie en openheid van onze samenwerking, kunnen we hier tegelijkertijd het project officieel opleveren én overdragen aan de beheerder. Dat is best uniek." Ploegmakers verwijst ook naar de samenwerking met Rijkswaterstaat als 'vliegwiel' voor het emissieloos werken op dit project. Dat is buiten het fort duidelijk te zien, waar de elektrische vrachtwagens, graafmachines en tractor van Ploegam met trots staan uitgestald. "Emissieloos werken is echt de toekomst", vult Ingrid Klokke, Portfoliomanager Groot Project en Onderhoud bij Rijkswaterstaat, aan.

Laatste nieuws

Bekijk al het nieuws