Hoofdinhoud

Video: Hoogwater in Nederland

15-01-2018

Ruimte voor de rivier
Waterveiligheid
Hoogwater
Dijkwerkers
Nederland was de afgelopen weken in de ban van hoogwater. Waar het stijgen van het waterpeil voorheen nog weleens voor angstige gezichten zorgde, is dat tegenwoordig heel anders: met de uitvoering van het Hoogwaterbeschermingsprogramma wordt vooral bewonderend gekeken naar al dat water. 

Het water is afkomstig van neerslag en smeltwater in Duitsland en Zwitserland, dat via de Rijn ons land binnenstroomt. Op het hoogste punt stond de Rijn bij Lobith (de plaats waar de rivier vanuit Duitsland Nederland binnenkomt) op 14,64 meter boven NAP. 

Hoogwater Zwolle

Ruimte voor de rivier

Al dat hoogwater is voor de grondige denkers en gedreven doeners van Ploegam een kroon op ons werk. Op vele plaatsen in Nederland werken wij aan het beschermen van de omgeving tegen de gevolgen van hoogwater. Dat doen we door het verleggen van dijken of het versterken ervan. Sommige beken en rivieren laten we meanderen, zodat ze meer water kunnen verwerken. En op andere plaatsen graven we naast grote rivieren nevengeulen, die bij hoogwater mee stromen met de rivier. Een aantal van deze werkzaamheden zijn onderdeel van de Ruimte voor de Rivier-projecten, zoals in de Waal bij Nijmegen (samen met partner Dura Vermeer) en de IJssel bij Zwolle (in combinatie met Van den Biggelaar Grond- en Waterbouw).

De nevengeulen stromen mee

Onder andere die laatste twee projecten waren vorige week tijdens het hoogwater erg mooi om te zien. De gegraven nevengeulen, bedoeld om de Waal en de IJssel meer watercapaciteit te geven, stroomden mee en dat resulteerde in een bijzonder landschap, waarin de relatie van Nederland met water zichtbaar wordt. Maar bovenal maakte het ons trots: deze waterstanden komen gewoonlijk maar zo’n één keer in de vijf jaar voor en het was dus de eerste keer dat deze nieuwe dijken, nevengeulen en bruggen hun nut bewezen.

Hoogwater Nijmegen
Hoogwater Nijmegen

Trots

Voor meer informatie over dit soort projecten verwijzen we je graag naar de website van Ruimte voor de Rivier. Benieuwd naar de andere expertises van onze grondige denkers en gedreven doeners? Op deze pagina vind je al onze projecten op een rijtje.

Laatste nieuws

Bekijk al het nieuws