Ruimte voor de Waal (i-Lent)

Opdrachtgever
Gemeente Nijmegen
Onze expertises
Innovatie
Waterbouw
Grondwerk
Infra
Transport
Onze werkzaamheden
Dijkverzwaring
Grondwerk
Waterveiligheid
Wegenbouw
Kunstwerken
De aannemerscombinatie i-Lent, die wordt gevormd door Dura Vermeer en Ploegam, heeft de afgelopen jaren hard gewerkt om de Waal bij Nijmegen meer ruimte te geven. Hiermee is een effectieve maatregel gerealiseerd voor de problematiek bij hoogwater in de Waal.

 

De werkzaamheden bestonden uit het verleggen van de dijk, het graven van een nevengeul in de uiterwaarden, de aanleg van een kwelscherm, de bouw van drie bruggen en het aanleggen van een nieuwe kade.

 

Inmiddels is het bouwproject 'Ruimte voor de Waal' afgerond. 31 maart 2016 droeg aannemer i-Lent het nieuwe rivierpark, via de projectorganisatie van gemeente Nijmegen en Rijkswaterstaat Ruimte voor de Rivier, over aan de beheerders van het gebied: gemeente Nijmegen, waterschap Rivierenland en Rijkswaterstaat Oost-Nederland.

 

Kijk hier in vogelvlucht hoe het landschap in Nijmegen is veranderd in een uniek rivierenpark.

 

Meer informatie: Ruimte voor de Waal

 

 

"Het project behoort tot de top van de wereld!"

Juryvoorzitter
Nederlandse Bouwprijs
Juryvoorzitter
Aanvang
oktober 2012
Looptijd
48 maanden
Combinanten
Dura Vermeer
Omvang
€ 135.600.000
Status
Afgerond
  Schrijf u in voor onze nieuwsbrief