Hoofdinhoud
Gebiedsontwikkeling & Natuurherstel

Ruimte voor de Waal (i-Lent)

Opdrachtgever

Gemeente Nijmegen

Expertise

Grondwerk

Infra

Transport

Waterbouw

Werkzaamheden

Dijkverzwaring

Grondwerk

Waterveiligheid

Wegenbouw

Kunstwerken

De aannemerscombinatie i-Lent, die wordt gevormd door Dura Vermeer en Ploegam, heeft de afgelopen jaren hard gewerkt om de Waal bij Nijmegen meer ruimte te geven. Hiermee is een effectieve maatregel gerealiseerd voor de problematiek bij hoogwater in de Waal.

De werkzaamheden bestonden uit het verleggen van de dijk, het graven van een nevengeul in de uiterwaarden, de aanleg van een kwelscherm, de bouw van drie bruggen en het aanleggen van een nieuwe kade.

 

Inmiddels is het bouwproject 'Ruimte voor de Waal' afgerond. 31 maart 2016 droeg aannemer i-Lent het nieuwe rivierpark, via de projectorganisatie van gemeente Nijmegen en Rijkswaterstaat Ruimte voor de Rivier, over aan de beheerders van het gebied: gemeente Nijmegen, waterschap Rivierenland en Rijkswaterstaat Oost-Nederland.

 

Kijk hier in vogelvlucht hoe het landschap in Nijmegen is veranderd in een uniek rivierenpark.

 

Meer informatie: Ruimte voor de Waal

 

 

Over dit project

Aanvang

2012-10-01

Omvang

€ 135.600.000

Looptijd

48 maanden

Status

Afgerond

Het project behoort tot de top van de wereld!

Juryvoorzitter

Nederlandse Bouwprijs

Andere projecten

Bekijk alle projecten