Hoofdinhoud

Eerste oplevering dijkversterking Stadsdijken Zwolle

26-06-2024

Dijkversterking
Emissieloos
Stadsdijken
Dijkzone alliantie

Een stukje dijk terug aan de wijk

 

Met het weghalen van zandzakken gaven dagelijks bestuurder Hans Wijnen (Waterschap Drents Overijsselse Delta) en wethouder Arjan Spaans (gemeente Zwolle) samen met wijkbewoners een deel van de stadsdijken in Zwolle terug aan de wijk en gebruikers van de dijk. De zandzakken zijn niet meer nodig, omdat dit stukje dijk binnen de dijkversterking Stadsdijken Zwolle is afgerond en weer hoogwaterveilig is. Hiermee hebben het waterschap en Dijkzone Alliantie Zwolle (DAZ) een jaar na de start van de uitvoering de eerste mijlpaal bereikt. Zo werden een wandelpad, de dijktrap én de dijkglijbaan officieel opengesteld voor gebruik. Het gaat hierbij om het deel van de dijk tussen de Twistvliettoren en wijkboerderij De Klooienberg. Het volledige traject van de stadsdijken loopt langs het Zwolle-IJsselkanaal en het Zwarte Water.

 

 

“In 2019 startten wij als waterschap samen met Travers Welzijn het participatietraject #OnzeDijk,” vertelt Wijnen. “Het doel was om bewoners van de wijk Holtenbroek te informeren over de dijkversterking en ze uit te nodigen om mee te denken. Vijf jaar later is dit deel van de dijk echt af. Met een dijkglijbaan, een wandelpad door de uiterwaard en een dijktrap die gebruikt kan worden als ontmoetingsplek: wensen van bewoners uit de wijk. Ik ben erg tevreden dat we dit hebben kunnen inpassen binnen de dijkversterking. De dijk is namelijk van ons allemaal.” 

 

Bij de historische wijkboerderij De Klooienberg is het complete terrein vernieuwd. Om de monumentale eiken te sparen, kozen WDODelta en Dijkzone Alliantie Zwolle er voor de dijk te versterken met een ondergrondse damwand en een bovengrondse keermuur waar je ook op kunt zitten. Verder zijn er dijkbanken gemaakt van houten balken en cortenstaal. Het hout dat hiervoor is gebruikt, komt van meerpalen uit de oude Zwolse haven Dijkzicht. Sommige stalen frames hebben dichtregels die  geschreven zijn door enkele bewoners van Holtenbroek.”

 

Wethouder Spaans vult aan: “Dit bijzondere project middenin de stad maakt de dijk niet alleen sterker, maar ook mooier en beter bruikbaar voor de wijk. Het is nu een nog fijnere plek om te wandelen, te spelen en elkaar te ontmoeten. Mooi dat er ruimte was om de wensen van bewoners een plek te geven in de plannen voor de dijkversterking.”

 

Complexe puzzel 

Stadsdijken Zwolle is onderdeel van het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma. Binnen deze grootste dijkversterkingsoperatie ooit werken Rijkswaterstaat en waterschappen samen om in totaal 2.000 kilometer aan dijken, sluizen en gemalen aan te pakken voor het verbeteren van de waterveiligheid. De dijkversterking in Zwolle neemt hierin een bijzondere plaats in en wordt gezien als één van de meest complexe dijkversterkingen in Nederland. Wijnen: “De stadsdijken liggen langs  (zware) industrie, de binnenstad, kantoren, een woonwijk, een groot mbo-college, Natura 2000-gebied en groot vaarwater. Er is erg weinig ruimte. We kunnen niet naar links en we kunnen niet naar rechts. De enige optie is om de dijk van binnenuit te versterken met damwanden. Een complexe puzzel die we meter voor meter leggen voor de veiligheid van de stad.”

 

Van deze puzzel zijn nu de eerste honderden meters van de in totaal 7,5 kilometer gelegd. Het hele dijkversterkingsproject is naar verwachting klaar in 2027. 

Laatste nieuws

Bekijk al het nieuws