Hoofdinhoud

Eerste fase natuurherstel Greveschutven afgerond

22-12-2020

Brabants Landschap, Ploegam en Royal HaskoningDHV hebben de eerste fase van het natuurherstel van het Greveschutven officieel afgerond. Het grote ven, onderdeel van het visvijvercomplex van natuurgebied Valkenhorst in Valkenswaard, werd ontdaan van een dikke sliblaag. Ter afronding is een mooie dronefilm gemaakt van de werkzaamheden. De tweede fase van het project start in het nieuwe jaar. Dan wordt het voormalige landbouwgebied ‘Achtereinds Laag’ in Waalre ingericht tot natuur. Daarbij worden laagtes en poelen gegraven, worden houtsingels aangeplant en er komt een uitkijkpunt.

Afgelopen zomer begonnen de werkzaamheden aan het Greveschutven. Brabants Landschap liet het water via stuwtjes wegstromen. Zo kon het voedselrijke slib op de bodem van het ven en de naastgelegen ‘tussenvijver’ verwijderd worden. Hoewel het voor de natuur niet gunstig is, kwam de droge zomer voor dit project wel van pas. Ploegam kon het werk hierdoor goed uitvoeren. Het vrijgekomen slib is in oktober en november afgevoerd.

 

Geel zand

In het filmpje is te zien dat de sliblaag, gemiddeld 30 cm dik, wordt afgegraven tot op het gele zand. Circa 100 bezoekers mochten hier tijdens een excursie éénmalig overheen wandelen. Het natuurgebied is afgesloten voor bezoekers. Deze rust is nodig voor de vele vogels die hier broeden en naar voedsel zoeken.

 

Water van goede kwaliteit

Eén van de doelen van de herstelmaatregelen is om water van goede kwaliteit in het ven te krijgen. Het Greveschutven is nu al aan het vollopen met regenwater en het gewenste kwelwater uit de diepe ondergrond. Mocht er vóór het vogelbroedseizoen nog onvoldoende water in het ven staan, dan laat Brabants Landschap ook water uit de Tongelreep instromen.

 

Fase 2

In het nieuwe jaar wordt gestart met fase 2. Het voormalige landbouwgebied ten noorden van Valkenhorst wordt ingericht tot natuur. In het ‘Achtereinds Laag’, zoals het gebied is gaan heten, is een kleinschaliger landschap voorzien, met laagtes en poelen voor amfibieën, en houtsingels en akkers voor zangvogels. Voor wandelaars komen er paden en een uitkijkpunt, dat zicht biedt op het nieuwe natuurgebied en het Greveschutven.

Lees meer op de projectpagina.

 

Dit project wordt gefinancierd door bijdragen van de Provincie Noord-Brabant en het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling.

 

Laatste nieuws

Bekijk al het nieuws