Hoofdinhoud

Archeologen ontdekken onbekende Romeinse 'snelweg' en groot kanaal bij Wolferen-Sprok

28-07-2021

Archeologische vondst
Dijkversterking
Dijkverbetering
Samenwerking

In de buurt van Oosterhout bij Nijmegen hebben archeologen, bij een dijkversterkingsproject van Ploegam, Dura Vermeer en GMB, een zeldzame Romeinse 'snelweg' gevonden. Tot hun verbazing bleef het hier niet bij. Ze vonden daarna een kanaal van meer dan 10 meter breed. De weg en het kanaal zijn ongeveer 2000 jaar oud en zijn aangelegd en gebruikt door het Romeinse leger. De vondst is uniek voor Oost-Nederland.

Archeologen deden de vondsten bij archeologisch onderzoek langs het dijkversterkingstraject Wolferen-Sprok. Ze vonden eerder een skelet uit de tijd van Karel de Grote. Dit skelet is inmiddels gedocumenteerd en wordt overgedragen aan het archeologisch depot van de provincie Gelderland.

Kanaal

Het kanaal is groot genoeg voor schepen uit de Romeinse tijd. Waarschijnlijk waren dit vooral schepen van het leger die soldaten, maar ook voedsel, bouwmateriaal en andere zaken vervoerden. De kans is groot dat dit kanaal Nijmegen en de Rijn met elkaar verbond. Nijmegen was in de Romeinse tijd een belangrijke stad. De Rijn was toen de grens van het Romeinse rijk. Langs de Rijn waren daarom veel Romeinse soldaten gelegerd. De soldaten moesten zich makkelijk kunnen verplaatsen en hadden veel spullen nodig. Het kanaal had dus een belangrijke rol. Net als de gevonden weg. 

 

Romeinse weg

De gevonden weg is een brede hoofdweg. De weg is aangelegd en gebruikt door soldaten om zich snel te kunnen verplaatsen. Romeinse wegen zijn zeldzaam en in Oost-Nederland al helemaal. Deze weg vertelt archeologen daarom heel veel nieuwe feiten over het wegennet van zo’n 2000 jaar geleden. Het oorspronkelijke wegdek van grind is nog bewaard gebleven. Normale wegen waren niet meer dan modderige zandwegen, maar het Romeinse leger legde in een groot deel van Nederland wegen aan met een verhard wegdek. Hierdoor kon het leger zich snel over grote afstanden verplaatsen. Een soort Romeinse snelweg.

Waar het kanaal en de weg uiteindelijk eindigen, weten de archeologen nog niet.

Het kanaal zichtbaar als lichtgele baan binnen de bruine, natuurlijke ondergrond. 
Het kanaal zichtbaar als lichtgele baan binnen de bruine, natuurlijke ondergrond. 

Dijkversterking

Archeologen deden de vondst bij het dijkversterkingsproject Wolferen-Sprok. Tussen Wolferen (Overbetuwe) en Sprok (Nijmegen) versterken wij daar als combinatie de Betuwse Waard - samen met Dura Vermeer en GMB - in opdracht van Waterschap Rivierenland delen van de Waaldijk, zodat deze voor de toekomst voldoende veilig is. Het gehele dijktraject is ongeveer 15 kilometer lang. Dit dijkversterkingsproject is onderdeel van het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP), een samenwerking tussen Rijkswaterstaat en de waterschappen. Omdat Nederland een ramp wil voorkomen, hanteren we strenge veiligheidsnormen voor onze dijken. Hierdoor staat het HWBP de komende jaren aan de lat voor de grootste dijkversterkingsoperatie ooit. Tot 2050 wordt 1300 km dijk versterkt. Het HWBP is onderdeel van het Deltaplan Waterveiligheid.

 

Op de projectpagina vind je meer informatie over het project en het archeologisch onderzoek. 

Laatste nieuws

Bekijk al het nieuws