Hoofdinhoud
Waterveiligheid

Vaarwegtraject 1 Delftse Schie

Opdrachtgever

Provincie Zuid-Holland

Expertise

Waterbouw

Werkzaamheden

Aanbrengen damwanden

Verankering stalen damwand

Verwijderen bestaande oeverconstructies

Aanbrengen staalconstructies

Zetsteen

Oeverconstructies

In opdracht van de provincie Zuid-Holland voert Ploegam groot onderhoud uit op de Vaarweg Delftse Schie. De Delftse Schie is een belangrijk onderdeel van de route voor scheepvaartverkeer tussen Den Haag en Rotterdam. Op dit traject herstelt Ploegam de oevers die in slechte staat verkeren en herstellen we het nautisch profiel op locaties waar die niet voldoende is. Ook verrichten we het reken- en tekenwerk ten behoeve van de hulp- en definitieve constructies.

Zes deellocaties 

Het project bestaat uit zes deellocaties. De werkzaamheden zijn op de eerste twee locaties al afgerond: deze locaties baggerden we uit om de vaarweg weer voldoende diep te maken voor beroeps- en pleziervaart.

 

Tom Verberne: “Op drie van de overige vier locaties vervangen we de oeverconstructie. Het traject van de oeverconstructies is opgedeeld, omdat de monumentale oeverconstructie van het Kruithuis en de uitlaatconstructie van het Hoogheemraadschap van Delftland op dit traject liggen. Op locatie drie hebben we dan ook te maken met monumentenzorg, omdat het Kruithuis een rijksmonument is. Hierdoor is het uitgangspunt dat er geen herstelwerk aan de oeverconstructie van het Kruithuis wordt gedaan. Op locatie drie plaatsen we daarom in samenspraak met monumentenzorg een damwandconstructie met een zetstenen afwerking die aansluit op de monumentale Kruithuis. Op locatie vier wordt de bestaande houten damwandconstructie vervangen door een stalen damwand met betonnen voorhangschort.”

 

Tom Verberne: “Op locatie vijf realiseerden we een natuurvriendelijke oever (NVO) langs de vaarweg. Hiermee bevorderen we de flora en fauna in het gebied. Deze werkzaamheden zijn inmiddels afgerond. Op locatie zes plaatsen we ook een damwand, die we conform de landelijke omgeving vormgeven. Hier verwijderen we eerst puin, zodat de vaarweg weer schoon is en er ruimte ontstaat voor een nieuwe en stabiele oever.”

Over dit project

Aanvang

2021-10-28

Omvang

€ 3.447.000

Looptijd

12 maanden

Status

Afgerond

De combinatie van de verschillende werkzaamheden en de prachtige locatie aan het water maken dit een geweldige klus

Tom Verberne

Werkvoorbereider

Andere projecten

Bekijk alle projecten