Uitdiepen Linders- en Schaepmanvijver Bergeijk

Opdrachtgever
Gemeente Bergeijk
Onze expertises
Grondwerk
Onze werkzaamheden
Aanbrengen klei
Bouwteam
Openbemaling vijver

De visvijvers in Bergeijk hebben steeds vaker te maken met een laag waterpeil door de droogte. Om dit lage waterpeil te verbeteren, heeft de gemeente Bergeijk Ploegam gevraagd om de vijvers uit te diepen. En bij ons is dit project natuurlijk in goede handen. 

 

De Schaepmanvijver en Lindersvijver liggen binnen het watersysteem van de Beekloop gelegen nabij Bergeijk. Het watersysteem van de Beekloop is weer afhankelijk van water dat ingelaten wordt vanuit het kanaal Bocholt – Herentals. In 2014 heeft Waterschap de Dommel een verdringingsreeks vastgesteld. Hierin is de verdeling van water tussen natuur, landbouw en recreatie bij droogte vastgelegd. Het doel van de verdringingsreeks is om de in de beek voorkomende Natura 2000-soort beekprik en andere bijzondere flora en fauna te beschermen.

 

De effecten van deze verdringingsreeks zijn niet goed voor het water in de visvijver en dus voor de vissen. De huidige oplossing is niet duurzaam, vanwege de hoge energie kosten die het met zich mee brengt. Vandaar dat wij voor een andere en meer duurzame oplossing hebben gekozen.

 

Roy van Emmerik: “Op natuurlijke wijze zetten we de vijvers droog tot huidig bodempeil. Het water gebruikten we voor het vullen van de ijsbaanvijver. Wij diepen de visvijvers verder uit tot nieuwe ontwerphoogte, die circa anderhalve meter dieper ligt dan het oorspronkelijke bodempeil. De huidige bodem bestaat uit zand en grind, waardoor de vijvers niet ‘waterdicht’ zijn. Daarom voorzien we hem van een water-afsluitende kleilaag aan. Daarnaast realiseren we ook verschillende visstekken en creëren we voor mindervaliden een visstek bij de Schaepmanvijver.”

"We maken de visvijvers toegankelijk voor iedereen"

Roy van Emmerik
Projectcoƶrdinator
Roy van Emmerik
Aanvang
augustus 2022
Looptijd
3 maanden
Omvang
€ 350.000
Status
Afgerond
  Schrijf u in voor onze nieuwsbrief