Hoofdinhoud
Waterveiligheid
Gebiedsontwikkeling & Natuurherstel
Emissieloze bouwplaats

Stenendijk Hasselt

Opdrachtgever

Waterschap Drents Overijsselse Delta

Expertise

Elektrificatie

Grondwerk

Infra

Waterbouw

Werkzaamheden

Grondwerk

Primaire waterkering

Damwand trillen middels silent piler

Emissieloos werken

In de combinatie Dijkzone Alliantie Stenendijk versterken we samen met Dura Vermeer en Gebroeders de Koning de monumentale 
dijk. De dijk is nog veilig, maar in de toekomst kwetsbaar. Ook het fietspad op de Stenendijk zelf is aan onderhoud toe. Daarom heeft Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDOD) dit project als onderdeel van het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) opgepakt. 

Monumentale stenen muur
Het project bestaat uit ruim één kilometer dijk, die onvoldoende sterk is en niet voldoet aan de eisen van het HWBP. Erwin Vis: "In samenspraak met de bewoners uit de omgeving zochten we een oplossing voor een veilige dijk. Uiteindelijk viel de keuze op een damwand in de dijk, die zorgt voor de minste impact voor de omgeving. Na de plaatsing is de damwand niet meer zichtbaar. Op deze manier behouden we het unieke aangezicht van de monumentale stenen muur en verandert er niets voor (beschermde) natuurwaarden en omliggende woningen. Ook restaureren we de monumentale muur, die een onderdeel is van de Stenendijk. Hierbij houden we natuurlijk rekening met het karakter van de muur en laten we dit in ere. Deze muur is namelijk het laatste stukje in werking zijnde primaire waterkering van de voormalige Zuiderzee waterkering. De reden dat de stenen muur er zo divers uitziet, is omdat de aangrenzende landeigenaren verantwoordelijk waren voor het onderhoud en het metselwerk van de dijk. Daardoor is ieder stukje net even anders en dat maakt de dijk zo karakteristiek."


Geen stikstof
Erwin: "Normaal gesproken zetten we bij een dijkversterking machines en vrachtwagens in, maar die vormen een grote bron van CO2- en stikstofuitstoot. Vandaar dat emissiebeperkingen zwaar wegen bij nieuwe aanbestedingen. Bij de dijkversterking van de Stenendijk in Hasselt gebeurt er dan ook iets bijzonders. 
Dit project is het eerste project van het HWBP dat volledig emissieloos wordt uitgevoerd. Een dergelijk groot emissieloos project is uniek in de wereld. Dit doen we door inzet van volledig elektrisch materieel. Het plaatsen van damwand gebeurt dan ook volledig elektrisch, met een speciaal daarvoor aangepaste 
machine. Zo is er geen stikstofuitstoot op de nabijgelegen natuurgebieden. Het geluid van de machines is ook minder 
aanwezig, waardoor de omgeving zo min mogelijk overlast ervaart. Dit is fijn voor de bewoners van Hasselt, maar zeker ook voor de weidevogels en andere dieren in het aanliggende Natura 2000-gebied!" 

Over dit project

Aanvang

2021-04-05

Omvang

€ 6.000.000

Looptijd

24 maanden

Status

Afgerond

Dit volledig emissieloze werk bevestigt onze reputatie als innovatief koploper

Erwin Vis

Projectleider

Andere projecten

Bekijk alle projecten