Hoofdinhoud
Waterveiligheid

Schadeherstelbestek waterkeringen

Opdrachtgever

Waterschap Limburg

Expertise

Grondwerk

Waterbouw

Werkzaamheden

Grondwerk

Waterveiligheid

Kunstwerken

Schadeherstel

Dijkherstel

Onderhoud

Graafwerkzaamheden

Betonherstel

Samenwerken aan droge voeten voor Noord-Limburg

In Noord-Limburg werkt Ploegam samen met Waterschap Limburg aan 'droge voeten' voor de omgeving. Dat doen we door:

  • Het herstellen van schades aan dijklichamen en/of kunstwerken;
  • Het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden;
  • Het aanbrengen van verhardingsconstructies ten behoeve van onderhoud, bereikbaarheid en veiligheid.

Hoe pakken we het aan? 

Wanneer inspecteurs van Waterschap Limburg schade aan een waterkering vaststellen, beoordelen wij de de schade en adviseren over de oplossing en beheersmaatregelen. Vervolgens maken wij een werkplan en na akkoord voeren we de werkzaamheden zo spoedig mogelijk uit. 

 

Dankzij deze aanpak kunnen wij snel schakelen en realiseren wij deelopdrachten in een korte periode van enkele weken. De korte doorlooptijd van de projecten kenmerkt de samenwerking tussen het waterschap en Ploegam binnen het schadeherstelbestek. 

 

 

Over dit project

Aanvang

2016-01-01

Omvang

€ 230.035

Looptijd

24 maanden

Status

Afgerond

Wij onderhouden het wel!

Yoeri Slats

Projectmanager

Andere projecten

Bekijk alle projecten