Hoofdinhoud
Gebiedsontwikkeling & Natuurherstel

Sanering en herinrichting Rhoonse Stort

Opdrachtgever

Provincie Zuid-Holland

Expertise

Grondwerk

Werkzaamheden

Grondwerk

Sanering

Aanbrengen nieuwe deklaag

Herinrichting

De 'Rhoonse Stort' is een voormalig afvalstortplaats. Hoewel de voormalig stortplaats geen risico vormt voor de volksgezondheid, wil opdrachtgever Provincie Zuid-Holland toch maatregelen nemen tegen de ernstig vervuilde grond. 

In de jaren '60 was deze locatie een stortplaats: tegenwoordig doet het dienst als natuur- en recreatiegebied en bevinden zich diverse fiets- en wandelpaden in het gebied. De aannemerscombinatie Ploegam-Den Ouden mag het gebied voorzien van een nieuwe deklaag van een halve meter dik, om de vervuilde grond als het ware 'in te pakken' met schone grond. Daarnaast is de combinatie verantwoordelijk voor de herinrichting van de Zegenpolder. 

 

Op dit moment de combinatie Ploegam-Den Ouden bezig met de voorbereiding. 

Over dit project

Aanvang

2018-04-01

Status

Afgerond

We willen een voor mens en milieu veilige omgeving creëren, die naar de toekomst toe duurzaam te gebruiken en te beheren is.

Provincie Zuid-Holland

Opdrachtgever

Andere projecten

Bekijk alle projecten