Hoofdinhoud
Bereikbaarheid & Mobiliteit

Rioolwerkzaamheden Bosweg St. Joost

Opdrachtgever

Gemeente Echt-Susteren

Expertise

Infra

Werkzaamheden

Grondwerk

Aanbrengen asfalt

Onderhoud

Aanleg groen

Verwijderen bomen en groen

Opbreken asfalt en verhardingen

Opsporen niet-gesprongen explosieven (NGE)

Archeologisch onderzoek

Rioolwerkzaamheden en aansluiten panden en kolken

Aanbrengen elementenverhardingen

In Sint Joost werkt Ploegam aan de reconstructie van de Bosweg. De gemeente Echt-Susteren heeft hier het doel om het regenwater in de straat beter te kunnen afvoeren. Wanneer het veel regent, stroomt de Bosweg namelijk vol met water en daar hebben de bewoners natuurlijk last van.

Daarom brengen we een bergingsriool aan: een kunststof buis van een meter breed, die door de hele straat onder het wegdek ligt. Bij regen stroomt het riool vol. Zit het vol, dan gaan de pompen werken en wordt het overtollige regenwater in de gegraven buffer gepompt. Vanuit de buffer kan het regenwater langzaam infiltreren in de ondergrond. 

 

Hemelwater scheiden

De bewoners van de Bosweg kunnen deelnemen aan het project door hun hemelwater te scheiden van het afvalwater, dat het reguliere riool in loopt. De belasting voor de rioolwaterzuivering is op deze manier minder groot: schoon regenwater hoeft immers niet gezuiverd te worden en kan op deze manier direct de grond in. Dat is ook beter voor de grondwaterstand, want die is momenteel nog erg laag. 

 

Goed samenwerken

Dit werk wordt uitgevoerd op basis van een RAW-bestek. Er is veel contact tussen de uitvoering en de opdrachtgever, om te zorgen dat het project zoveel mogelijk volgens planning verloopt. In samenwerking met de opdrachtgever worden ook bewonersmiddagen georganiseerd. Mochten er tijdens de werkzaamheden problemen ontstaan, dan kunnen die direct worden opgelost. Ook worden de werkzaamheden in fasen uitgevoerd, om de bereikbaarheid van de bewoners te blijven waarborgen. 

 

Mooi groen in de straat

Om de straat een mooie uitstraling te geven, was de wens van de opdrachtgever om relatief grote bomen te planten. Dat geeft direct een mooi groen effect! Er wordt gewerkt met een speciale constructie met boomgranulaat, een mengsel dat voor dit soort toepassingen perfect is: de boom groeit er goed in en het biedt genoeg draagkracht voor de bovenliggende weg, zonder scheuren door groei van de wortels. 

Over dit project

Aanvang

2018-12-01

Omvang

€ 1.257.000

Looptijd

7 maanden

Status

Afgerond

Door goede samenwerking met opdrachtgever en bewoners zorgen we voor een mooie nieuwe straat zonder wateroverlast.

Alec Brouwers

Projectleider

Andere projecten

Bekijk alle projecten