Hoofdinhoud
Gebiedsontwikkeling & Natuurherstel
Waterveiligheid

Rijnsaterwoudse polder

Opdrachtgever

Hoogheemraadschap van Rijnland

Expertise

Grondwerk

Waterbouw

Werkzaamheden

Grondwerk

Oeveraanpassingen

Duikerconstructies

Aanbrengen steenbestorting

Aanleg steigers

Een van de kerntaken van het hoogheemraadschap van Rijnland is de veiligheid van de bewoners in het werkgebied te garanderen. Het betekent onder meer dat de hoogte en stabiliteit van de kades op orde moet zijn. De waterkering van de Rijnsaterwoudse polder (tussen de H.L. Breenkade 6 en de Herenweg 59) voldeed niet meer. En dus heeft het hoogheemraadschap besloten de kades aan de waterzijde achter de tuinen van de woningen te versterken.

Ploegam heeft deze mooie opdracht aangenomen en is momenteel aan het werk in het gebied. Paul van Rosmalen, werkvoorbereider, vertelt over het project: “Wij zijn te gast in een mooi, groen buitengebied. Een gebied waar een grote groep mensen woont en veel mensen ontspannen en genieten. Maar er was sprake van veel wateroverlast, voornamelijk in het stormseizoen. Met enige regelmaat stonden tuinen en terrassen onder water. Samen met het hoogheemraadschap hebben we dit probleem aangepakt.” 

 

Oeverbescherming

Paul vertelt: “Om wateroverlast in de toekomst tegen te gaan, is een nieuwe oeverbescherming aangebracht. Samen met de opdrachtgever is besloten de waterkering te versterken met 23.500 ton steenbestorting. De oeverbescherming die we aanbrengen, heeft een tweeledig doel: vergroten van de functionaliteit en verhogen van de stabiliteit van de waterkering. 

 

Steigers

“Gevolg van de nieuwe oeverbescherming was wel dat bestaande steigers geen functie meer hadden. De steigers waren te kort en konden niet meer bereikt worden met een boot. Het hoogheemraadschap heeft daarom besloten om de bestaande steigers te verwijderen en nieuwe verlengde steigers aan te brengen bij de woningen/percelen. Zo zijn de steigers ook te gebruiken als zwemsteiger en aanmeervoorziening van pleziervaart”, aldus Paul. 

Over dit project

Aanvang

2019-10-01

Omvang

€ 1.257.000

Looptijd

6 maanden

Status

Afgerond

Vergroten van de functionaliteit en verhogen van de stabiliteit van de waterkering.

Paul van Rosmalen

Werkvoorbereider

Andere projecten

Bekijk alle projecten