Hoofdinhoud
Gebiedsontwikkeling & Natuurherstel

Regenwaterbuffers Maastricht Aachen Airport

Opdrachtgever

Maastricht Aachen Airport Beheer en Infrastructuur BV

Expertise

Grondwerk

Werkzaamheden

Regenwaterbuffers

Verwijderen oude bodem van twee buffers

Aanbrengen nieuwe bodems met infiltratievoorziening

Aanbrengen spindelschuiven in bestaand rioolstelsel

Om vliegtuigen veilig te laten opstijgen en landen, is het van belang dat de startbaan vrij van regenwater is. Rondom luchthaven Maastricht Aachen Airport zijn mede daarom regenwaterbuffers aangebracht. Deze buffers kunnen grote hoeveelheden neerslag tijdelijk bergen, waarna het water later geleidelijk in de ondergrond kan wegzakken. Daarnaast kan het water middels een overstort worden afgevoerd naar het gemeentelijk rioolstelsel.

Omdat de bodem van de buffers geen water meer doorliet, verzocht de directie van de luchthaven Maastricht Aachen Airport om deze buffers aan te passen, waardoor de infiltratie van het regenwater grotendeels in de ondergrond plaatsvindt en het gemeenteriool wordt ontlast. 

 

Win-win-winsituatie

Door de oude bodem van de twee buffers te verwijderen en nieuwe bodems mét infiltratievoorziening in de ondergrond aan te brengen, kan het regenwater infiltreren in de ondergrond. Bovendien brengen we spindelschuiven aan in het bestaande rioolstelsel. Hiermee wordt niet alleen het gemeenteriool minder belast, maar het heeft ook een positief effect op de huidige verdroging van het Natura 2000-gebied, dat ten westen van het vliegveld ligt. Deze aanpassing is door de provincie Limburg gesubsidieerd. Hiermee ontstaat een drievoudige win-winsituatie!

 

24/7 door

Op een luchthaven kunnen de werkzaamheden natuurlijk moeilijk stilgelegd worden. Daarom is een eis van de opdrachtgever om het geheel in zo kort mogelijke bouwtijd te realiseren. Ploegam stelde een werkplan op om zowel overdag als 's nachts te werken door middel van ploegendiensten. Hiermee beperken we de overlast tot 12 dagen en 12 nachten. Uitdaging hierbij is om de werkzaamheden uit te voeren, terwijl de buffers in functie blijven. Dus bij regen moet het werk op zo'n manier ingericht zijn, dat de buffers het regenwater kunnen blijven ontvangen. 

Over dit project

Aanvang

2019-10-09

Omvang

€ 167.000

Looptijd

1 maanden

Status

Afgerond

De klant vraagt een meedenkende aannemer: dat zijn wij!

Bert Wijdeven

Projectleider

Andere projecten

Bekijk alle projecten