Reconstructie Rode Beek

Opdrachtgever
Gemeente Brunssum
Onze expertises
Grondwerk
Onze werkzaamheden
Grondverbetering
Kunstwerken
Waterveiligheid

De Rode Beek vormt de drager van de ecologische hoofdstructuur (EHS) in de regio en passeert de mijnsteenberg Henrik in een overkluizing (300 m). De overkluizing ter plaatse van de mijnsteenberg Hendrik vormt samen met de huidige stuw nabij de Rimburgerweg de laatste twee majeure knelpunten in de ecologische verbinding Rode Beek.

 

Door het gedeeltelijk afgraven van de mijnsteenberg wordt ruimte gecreëerd om de beek weer te laten meanderen in een bredere zone en waterkwaliteit te verhogen. De ecologische en recreatieve barrière tussen de natuurgebieden Brunssumerheide, Schutterspark, Schinveldse bossen en Teverenerheide wordt opgeheven.

De werkzaamheden worden uitgevoerd door Combinatie De Koempel, een samenwerking tussen Ploegam en Dura Vermeer.

 

Het te verrichten werk bestaat in hoofdlijnen uit:

  • Ontgraven, vervoeren en verwerken van 450000 m3 mijnsteen
  • Aanleg transportriool, riolering en bergingsvoorziening
  • Bouwen van verkeersbrug Ganzepool
  • Saneren en inrichten Terca terrein
  • Ontkluizing van de Rode Beek
  • Aanleg recreatiepaden

 

Klik hier of op onderstaande afbeelding om een compilatievideo van het project te bekijken.

 

"Een brug op 14 meter hoogte over het landschap heen, dat is uniek in Nederland!"

Haico Offermans
Wethouder gemeente Brunssum
Haico Offermans
Aanvang
september 2014
Looptijd
24 maanden
Combinanten
Dura Vermeer
Omvang
€ 13.000.000
Status
Afgerond
  Schrijf u in voor onze nieuwsbrief