Hoofdinhoud
Gebiedsontwikkeling & Natuurherstel

Reconstructie Rode Beek

Opdrachtgever

Gemeente Brunssum

Expertise

Grondwerk

Werkzaamheden

Grondverbetering

Waterveiligheid

Kunstwerken

De Rode Beek vormt de drager van de ecologische hoofdstructuur (EHS) in de regio en passeert de mijnsteenberg Henrik in een overkluizing (300 m). De overkluizing ter plaatse van de mijnsteenberg Hendrik vormt samen met de huidige stuw nabij de Rimburgerweg de laatste twee majeure knelpunten in de ecologische verbinding Rode Beek.

Door het gedeeltelijk afgraven van de mijnsteenberg wordt ruimte gecreëerd om de beek weer te laten meanderen in een bredere zone en waterkwaliteit te verhogen. De ecologische en recreatieve barrière tussen de natuurgebieden Brunssumerheide, Schutterspark, Schinveldse bossen en Teverenerheide wordt opgeheven.

De werkzaamheden worden uitgevoerd door Combinatie De Koempel, een samenwerking tussen Ploegam en Dura Vermeer.

 

Het te verrichten werk bestaat in hoofdlijnen uit:

  • Ontgraven, vervoeren en verwerken van 450000 m3 mijnsteen
  • Aanleg transportriool, riolering en bergingsvoorziening
  • Bouwen van verkeersbrug Ganzepool
  • Saneren en inrichten Terca terrein
  • Ontkluizing van de Rode Beek
  • Aanleg recreatiepaden

 

Bekijk hieronder de compilatievideo van het project. 

Over dit project

Aanvang

2014-09-01

Omvang

€ 13.000.000

Looptijd

24 maanden

Status

Afgerond

Een brug op 14 meter hoogte over het landschap heen, dat is uniek in Nederland!

Haico Offermans

Wethouder gemeente Brunssum

Andere projecten

Bekijk alle projecten