Hoofdinhoud
Bereikbaarheid & Mobiliteit

Reconstructie N830 Meteren-Waardenburg

Opdrachtgever

Provincie Gelderland

Expertise

Infra

Werkzaamheden

Dempen bestaande sloot

Trekken nieuwe sloot

Aanleg nieuw fietspad

Aanleg fietsbrug

Aanleg hangduiker

Reconstructie rotonde

Aanbrengen asfalt

De N830 is de weg die Meteren en Waardenburg met elkaar verbindt. Deze weg is een zeer intensief gebruikte sluiproute voor het verkeer dat vanaf Den Bosch over de A2 richting Geldermalsen gaat. Vooral wanneer er file staat of een ongeluk is gebeurd rondom knooppunt Deil, gebruiken veel mensen deze route.

Dit zorgt voor onveilige situaties voor met name de vele fietsers, die ook van deze verbinding gebruik maken. Ploegam Infra zorgt in opdracht van de provincie Gelderland voor een veiligere inrichting; er komt een vrijliggend dubbelzijdig fietspad en de huidige hoofdrijbaan wordt versmald. 

 

Wat gaan we doen?

Tijdens het werk wordt de N830 Steenweg en Steenweg Noord vanaf rotonde Kaalakkerstraat tot de Markkade afgesloten. De weg blijft bereikbaar voor het fietsverkeer, bewoners van de Steenweg, openbaar vervoer, landbouwverkeer en de hulpdiensten. Dit wordt gehandhaafd door middel van verkeersregelaars. Om het verkeer veilig over het project te begeleiden, zijn barrières geplaatst die het gemotoriseerd verkeer scheiden van het fietsverkeer. Het is een hele uitdaging om tijdens de werkzaamheden bestemmingsverkeer over het project te begeleiden.  

 

De aanliggende fietsstroken worden gefreesd en opgebroken. Ook op de bestaande rijbaan wordt de bovenste 60 mm asfalt gefreesd. Op de bestaande onderlagen wordt een nieuwe tussen- en deklaag gedraaid. De sloot die langs het bestaande tracé ligt, wordt aangevuld met zand en met de vrijkomende klei voorbelast. In de voorbelasting wordt plaatselijk ook nog verticale drainage toegepast. De voorbelasting blijft één tot plaatselijk twee maanden liggen. Wanneer de verwachte zetting heeft opgetreden, wordt de voorbelasting verwijderd en kan de fundering voor het nieuwe fietspad worden aangebracht. Als dit is aangebracht kan de asfaltverharding voor het fietspad ook gedraaid worden. Naast de gedempte sloot wordt een nieuwe watergang ontgraven.

 

18 skeletten

Tijdens de archeologische werkzaamheden zijn ongeveer 18 skeletten gevonden! De skeletten lagen in de grond nabij de rotonde in Waardenburg. Na onderzoek is gebleken dat de skeletten uit de tijd van Karel de Grote komen.

 

Overige werkzaamheden

  • Het vervangen van een hangduiker
  • Aanbrengen keerwanden en riolering
  • Aanleg van een fietsbrug
  • Archeologisch onderzoek
  • Sanering
  • Verkeersmaatregelen

Over dit project

Aanvang

2017-01-30

Omvang

€ 2.500.000

Looptijd

6 maanden

Status

Afgerond

De skeletten die gevonden zijn komen uit de tijd van Karel de Grote. Vondsten als deze zijn in Nederland op één hand te tellen!

Laurens Flokstra

Senior Archeologisch Veldtechnicus

Andere projecten

Bekijk alle projecten