Polder Schieveen Zuid en Schiebroeksepolder

Opdrachtgever
Gemeente Rotterdam
Onze expertises
Grondwerk
Infra
Transport
Onze werkzaamheden
Aanleg natuurvriendelijke oevers
Aanleggen brug
Duikerconstructies
Graafwerkzaamheden
Werkzaamheden aan het watersysteem

Om de natuurontwikkeling én het recreatief gebruik van de Schiebroeksepolder en Polder Schieveen te verbeteren, is het tijd voor een herinrichting. De Gemeente Rotterdam wil vogels, zoogdieren, vissen en amfibieën een betere leefomgeving bieden. Daarom gaan we hier, samen met partner Dura Vermeer, aan de slag!

 

De Schiebroeksepolder en Polder Schieveen, in beheer van Natuurmonumenten en het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard, zijn toe aan verbetering voor natuur en recreatie. Er moeten bloemrijke weides komen voor bijen, insecten en vogels. Nattere weilanden - door verlaging van het maaiveld en daarmee hogere grondwaterstanden - en natuurvriendelijke oevers bieden paai-, foerageer- en verblijfplaatsen voor vissen, vleermuizen, amfibieën en de waterspitsmuis. Samen met struweelzones bieden ze bovendien aan kleine zoogdieren een route tussen omringe park- en natuurgebieden. Bomenlanen bieden beschutting en maken de infrastructuur minder zichtbaar. Bovendien bieden de lanen verblijfsplekken en routes voor vogels en vleermuizen. Kortom: het gebied wordt een waar paradijs voor allerlei flora en fauna, én voor de omgeving die graag geniet van de mooie natuur. 

 

Werkzaamheden

Daarvoor zijn verschillende werkzaamheden nodig. Zo verlagen we het maaiveld om nattere weilanden te creëren, en graven en verbreden we watergangen. We profileren natuurvriendelijke oevers langs enkele watergangen, om de aanwezigheid van diersoorten die in en om het water leven, te stimuleren. Om het watersysteem te verbeteren plaatsen we dammen en duikers en verbinden we watergangen conform het waterplan. Ook verplaatsen we stuwen. Voor verbetering van de recreatiemogelijkheden van het gebied plaatsen we struinpadbruggen en leggen we het Polderpad aan: een fiets- en wandelpad dat tijdens het broedseizoen van weidevogels gesloten blijft. Ook plaatsen we bruggen en dammen over de bestaande en nieuwe watergangen.

"We zorgen niet alleen voor verbetering van flora en fauna, maar ook voor een mooi gebied om in te recreƫren."

Jeroen van den Ouweland
Uitvoerder
Jeroen van den Ouweland
Aanvang
december 2019
Looptijd
24 maanden
Combinanten
Dura Vermeer
Omvang
€ 3.757.401
Status
Afgerond
  Schrijf u in voor onze nieuwsbrief