Hoofdinhoud
Waterveiligheid

Polder Schieveen Zuid en Schiebroeksepolder

Opdrachtgever

Gemeente Rotterdam

Expertise

Grondwerk

Infra

Transport

Werkzaamheden

Graafwerkzaamheden

Duikerconstructies

Aanleg natuurvriendelijke oevers

Aanleggen brug

Werkzaamheden aan het watersysteem

Om de natuurontwikkeling én het recreatief gebruik van de Schiebroeksepolder en Polder Schieveen te verbeteren, is het tijd voor een herinrichting. De Gemeente Rotterdam wil vogels, zoogdieren, vissen en amfibieën een betere leefomgeving bieden. Daarom gaan we hier, samen met partner Dura Vermeer, aan de slag!

De Schiebroeksepolder en Polder Schieveen, in beheer van Natuurmonumenten en het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard, zijn toe aan verbetering voor natuur en recreatie. Er moeten bloemrijke weides komen voor bijen, insecten en vogels. Nattere weilanden - door verlaging van het maaiveld en daarmee hogere grondwaterstanden - en natuurvriendelijke oevers bieden paai-, foerageer- en verblijfplaatsen voor vissen, vleermuizen, amfibieën en de waterspitsmuis. Samen met struweelzones bieden ze bovendien aan kleine zoogdieren een route tussen omringe park- en natuurgebieden. Bomenlanen bieden beschutting en maken de infrastructuur minder zichtbaar. Bovendien bieden de lanen verblijfsplekken en routes voor vogels en vleermuizen. Kortom: het gebied wordt een waar paradijs voor allerlei flora en fauna, én voor de omgeving die graag geniet van de mooie natuur. 

 

Werkzaamheden

Daarvoor zijn verschillende werkzaamheden nodig. Zo verlagen we het maaiveld om nattere weilanden te creëren, en graven en verbreden we watergangen. We profileren natuurvriendelijke oevers langs enkele watergangen, om de aanwezigheid van diersoorten die in en om het water leven, te stimuleren. Om het watersysteem te verbeteren plaatsen we dammen en duikers en verbinden we watergangen conform het waterplan. Ook verplaatsen we stuwen. Voor verbetering van de recreatiemogelijkheden van het gebied plaatsen we struinpadbruggen en leggen we het Polderpad aan: een fiets- en wandelpad dat tijdens het broedseizoen van weidevogels gesloten blijft. Ook plaatsen we bruggen en dammen over de bestaande en nieuwe watergangen.

Over dit project

Aanvang

2019-12-09

Omvang

€ 3.757.401

Looptijd

24 maanden

Status

Afgerond

We zorgen niet alleen voor verbetering van flora en fauna, maar ook voor een mooi gebied om in te recreëren.

Jeroen van den Ouweland

Uitvoerder

Ploegam rupskraan op het zand schept zand in de bak van een tractor
Blauwe kraan en man met veiligheidsjas en helm aan het werk op bouwplaats
Blauwe Ploegam kraan schept zand op project Polder Schieveen Zuid en Schiebroeksepolder
Blauwe Ploegam kraan in het zand met blauwe lucht
Beekje water tussen twee bulten van zand en gras
Luchtfoto van werkzaamheden door Ploegam bij de Polder Schieveen Zuid en Schiebroeksepolder
Luchtfoto van werkzaamheden door Ploegam bij de Polder Schieveen Zuid en Schiebroeksepolder
Scherm in de cabine van een blauwe kraan met technische gegevens
Blauwe Ploegam kraan op het zand tussen de weilanden graaft een gleuf in de grond
Blauwe kraan rijdt over zandweg naast een rivier
Ploegam kraan aan het werk in het zand bij de Polder Schieveen Zuid en Schiebroeksepolder
Beek met water naast een weiland met twee paarden bij de Polder Schieveen Zuid en Schiebroeksepolder

Andere projecten

Bekijk alle projecten