PAS Sarsven en de Banen fase 2

Opdrachtgever
Stichting het Limburgs Landschap
Onze expertises
Grondwerk
Transport
Onze werkzaamheden
Natuurtechnisch grond/plagwerk
Vrijkomend materiaal vervoeren/verwerken
Afvoeren van depots
De Banen is een zwakgebufferd ven. Het ven is een peelrestant en is onderdeel van natuurgebied Sarsven en de Banen. Samen hebben het ven en omliggende gronden een oppervlakte van ca. 25 hectare.

 

Unieke flora en fauna

De peelrestanten hebben plaatselijk zeer hoge natuurwaarden in vorm van kenmerkende oeverkruidvegetaties en aanwezige fauna. Er zijn niet veel plaatsen in Nederland waar plantensoorten in deze samenstelling voorkomen. Het natuurgebied heeft vooral baat bij voedselarm water en een ondiepe grondwaterstand. 

 

Natuurherstel

In 2016 heeft Ploegam in opdracht van Stichting het Limburgs Landschap het werk “Interne maatregelen natuurherstel PAS de Banen fase 2” te Nederweert uitgevoerd. Bij dit werk zijn de oeverzones opgeschoond tot op de originele venbodems. Door het opschonen is het water een stuk minder voedselrijk geworden, waardoor bijzondere plantensoorten weer de mogelijkheid hebben gekregen om te groeien. Het vrijkomende materiaal is via deels beperkte draagkrachtig terrein vervoerd naar een depot. Het ven heeft zich weer gevuld met regen- en grondwater en de natuur kan het weer overnemen.

 

Laatste fase

In 2017 heeft Ploegam in opdracht van Stichting het Limburgs Landschap het werk “PAS Sarsven en de Banen fase 2” te Nederweert aangenomen, de laatste fase van het natuurherstel van het natuurgebied. Dit werk bestaat uit het afvoeren van de eerder aangelegde depots, welke samen goed zijn voor circa 30.000 m3.

 

 

 

 

"Een mooi stukje natuurherstel. De vennen en hun omgeving hebben weer een deel van hun verloren natuurwaarde teruggekregen."

Stichting het Limburgs Landschap
Aanvang
november 2017
Looptijd
5 maanden
Omvang
€ 253.085
Status
Afgerond
  Schrijf u in voor onze nieuwsbrief