Hoofdinhoud
Gebiedsontwikkeling & Natuurherstel

PAS Sarsven en de Banen fase 2

Opdrachtgever

Stichting het Limburgs Landschap

Expertise

Grondwerk

Transport

Werkzaamheden

Natuurtechnisch grond/plagwerk

Vrijkomend materiaal vervoeren/verwerken

Afvoeren van depots

De Banen is een zwakgebufferd ven. Het ven is een peelrestant en is onderdeel van natuurgebied Sarsven en de Banen. Samen hebben het ven en omliggende gronden een oppervlakte van ca. 25 hectare.

Unieke flora en fauna

De peelrestanten hebben plaatselijk zeer hoge natuurwaarden in vorm van kenmerkende oeverkruidvegetaties en aanwezige fauna. Er zijn niet veel plaatsen in Nederland waar plantensoorten in deze samenstelling voorkomen. Het natuurgebied heeft vooral baat bij voedselarm water en een ondiepe grondwaterstand. 

 

Natuurherstel

In 2016 heeft Ploegam in opdracht van Stichting het Limburgs Landschap het werk “Interne maatregelen natuurherstel PAS de Banen fase 2” te Nederweert uitgevoerd. Bij dit werk zijn de oeverzones opgeschoond tot op de originele venbodems. Door het opschonen is het water een stuk minder voedselrijk geworden, waardoor bijzondere plantensoorten weer de mogelijkheid hebben gekregen om te groeien. Het vrijkomende materiaal is via deels beperkte draagkrachtig terrein vervoerd naar een depot. Het ven heeft zich weer gevuld met regen- en grondwater en de natuur kan het weer overnemen.

 

Laatste fase

In 2017 heeft Ploegam in opdracht van Stichting het Limburgs Landschap het werk “PAS Sarsven en de Banen fase 2” te Nederweert aangenomen, de laatste fase van het natuurherstel van het natuurgebied. Dit werk bestaat uit het afvoeren van de eerder aangelegde depots, welke samen goed zijn voor circa 30.000 m3.

Over dit project

Aanvang

2017-11-13

Omvang

€ 253.085

Looptijd

5 maanden

Status

Afgerond

Een mooi stukje natuurherstel. De vennen en hun omgeving hebben weer een deel van hun verloren natuurwaarde teruggekregen.

Stichting het Limburgs Landschap

Onbekend

Blauwe Ploegam kraan voert grondwerk uit in nat en modderig gebied
Blauwe Ploegam kraan aan het werk in een natuurgebied met veel regenplassen en modder
Een paar personen in een natuurgebied met een meertje en veel bomen en struiken
Natuurgebied van moeras met bomen op de achtergrond

Andere projecten

Bekijk alle projecten