Opwaarderen haven Hengelo

Opdrachtgever
Gemeente Hengelo
Onze expertises
Waterbouw
Onze werkzaamheden
Aanbrengen breuksteen
Aanbrengen damwanden
Aanbrengen zinkstukken
Baggeren
Vervangen oeverbeschoeiing

In opdracht van de gemeente Hengelo maken we de haven toekomstbestendig. Zo vervangen we een deel van de bestaande beschoeiing voor nieuwe damwandplanken, baggeren we de vaargeul uit en brengen we nieuwe bescherming van de waterbodem aan. 

 

Uitvoerder Rick Hoskam: “Het project is opgedeeld in 3 percelen en op ieder perceel voeren we verschillende werkzaamheden uit. Op perceel A brengen we zinkstukken aan langs de gemeentelijke kade en de kades van gemeentelijke bedrijven, evenals ten noorden en ten zuiden van de Petroleumhaven. Op perceel B brengen we in de Petroleumhaven zelf bodembescherming aan. Aansluitend op perceel A brengen we daar ook een nieuw zinkstuk aan. Dit zinkstuk wordt afgestort met breuksteen en colloïdaal beton. Zo gaan het omwoelen van de bodem door de schroeven van aanwezige schepen tegen. In Perceel C vervangen we de beschoeiing langs de oever ten westen van de Boekelosebrug. De huidige beschoeiing voldoet niet langer en is niet toekomstbestendig. Daarom plaatsen we hier nieuwe stalen damwanden.”

 

Een uitdagende klus 

Rick: “In de drukke haven voeren we alle werkzaamheden op het water uit en dat maakt dit project een uitdagende klus. Bedrijven in de haven moeten bereikbaar blijven voor de aan- en afvoer van hun goederen. Ook is de vaart gewoon open voor varend verkeer. Dit vergt goede communicatie met planners van omliggende bedrijven en de havenbeheerders. Daarnaast is het natuurlijk belangrijk om ieders veiligheid te garanderen, wat we doen met behulp van tijdelijke voorzieningen als vaarsnelheidslimieten, lichtbakens op de vaarweg en het gebruik van de juiste pbm's.”

 

"In de drukke haven voeren we alle werkzaamheden op het water uit. Dat maakt dit project een uitdagende klus."

Rick Hoskam
Uitvoerder
Rick Hoskam
Aanvang
augustus 2023
Looptijd
6 maanden
Omvang
€ 4.705.000
Status
In uitvoering
  Schrijf u in voor onze nieuwsbrief