Hoofdinhoud

Opwaarderen haven Hengelo

Opdrachtgever

Gemeente Hengelo

Expertise

Waterbouw

Werkzaamheden

Aanbrengen damwanden

Aanbrengen zinkstukken

Aanbrengen breuksteen

Baggeren

Vervangen oeverbeschoeiing

In opdracht van de gemeente Hengelo maken we de haven toekomstbestendig. Zo vervangen we een deel van de bestaande beschoeiing voor nieuwe damwandplanken, baggeren we de vaargeul uit en brengen we nieuwe bescherming van de waterbodem aan. 

Uitvoerder Rick Hoskam: “Het project is opgedeeld in 3 percelen en op ieder perceel voeren we verschillende werkzaamheden uit. Op perceel A brengen we zinkstukken aan langs de gemeentelijke kade en de kades van gemeentelijke bedrijven, evenals ten noorden en ten zuiden van de Petroleumhaven. Op perceel B brengen we in de Petroleumhaven zelf bodembescherming aan. Aansluitend op perceel A brengen we daar ook een nieuw zinkstuk aan. Dit zinkstuk wordt afgestort met breuksteen en colloïdaal beton. Zo gaan het omwoelen van de bodem door de schroeven van aanwezige schepen tegen. In Perceel C vervangen we de beschoeiing langs de oever ten westen van de Boekelosebrug. De huidige beschoeiing voldoet niet langer en is niet toekomstbestendig. Daarom plaatsen we hier nieuwe stalen damwanden.”

 

Een uitdagende klus 

Rick: “In de drukke haven voeren we alle werkzaamheden op het water uit en dat maakt dit project een uitdagende klus. Bedrijven in de haven moeten bereikbaar blijven voor de aan- en afvoer van hun goederen. Ook is de vaart gewoon open voor varend verkeer. Dit vergt goede communicatie met planners van omliggende bedrijven en de havenbeheerders. Daarnaast is het natuurlijk belangrijk om ieders veiligheid te garanderen, wat we doen met behulp van tijdelijke voorzieningen als vaarsnelheidslimieten, lichtbakens op de vaarweg en het gebruik van de juiste pbm's.”

 

Over dit project

Aanvang

2023-08-28

Omvang

€ 4.705.000

Looptijd

6 maanden

Status

In uitvoering

In de drukke haven voeren we alle werkzaamheden op het water uit. Dat maakt dit project een uitdagende klus.

Rick Hoskam

Uitvoerder

Werkschepen met stenen en man met blauwe helm in de haven van Hengelo
Werkschip achter een muur van damwanden in de haven van Hengelo
Werkschip achter een muur van damwanden in de haven van Hengelo
Werkschip in de haven van Hengelo met containers en een fabriek op de achtergrond
Werkschip hijst een container op een blauwe Ploegam vrachtwagen op de kade
Rij van damwanden in de haven van Hengelo met zand en fabriek op de achtergrond
Werkschip hijst een container op een blauwe Ploegam vrachtwagen op de kade
Werkschip vanuit het water aan het werk bij de haven van Hengelo
Dronefoto van de haven van Hengelo
Luchtfoto van werkzaamheden door Ploegam in de haven van Hengelo

Andere projecten

Bekijk alle projecten