Hoofdinhoud
Gebiedsontwikkeling & Natuurherstel

Optimalisatie Vispassage Elisabethmolen

Opdrachtgever

Stichting St. Elisabethmolen

Expertise

Grondwerk

Werkzaamheden

Aanbrengen damwanden

Verwijderen betonnen vistrapconstructie

Aanbrengen steenbestorting

Aanbrengen vistrapconstructie

Aanpassen bestaande inlaatconstructie

In de gemeente Leudal heeft Ploegam de vispassage in de Haelensebeek - de bypass Tungelroysebeek nabij de Elisabethmolen, tussen de dorpskernen Roggel en Haelen - geoptimaliseerd. Inmiddels is het werk naar tevredenheid afgerond.

De vispassage dient ervoor dat vissen stroomopwaarts kunnen zwemmen, omdat de stuw bij de watermolen een blokkering vormt.

 

Achterloopsheid

De bestaande vispassage voldeed niet meer, doordat er achterloopsheid ontstaan was. Dit houdt in dat er een stroming ontstaat langs de stuwen. Op een gegeven moment wordt die stroming zo krachtig, dat het de volledige grond naast de stuwen meeneemt, zoals te zien op de afbeeldingen onderaan deze pagina. 

 

Azobé-hout

Bij de nieuw aangebrachte vispassage zijn houten (Azobé) damwanden aangebracht. Deze damwanden zijn minstens twee meter doorgezet in de taluds (het schuine stuk langs een oever of dijk), ter voorkoming van de eerder genoemde achterloopsheid. 

Een leuke wetenswaardigheid: Azobé is een bijzonder harde, zeer duurzame houtsoort met een paarsbruine kleur. De boom komt voor in West- en Midden-Afrika en wordt tot wel 50 meter hoog. Azobé is zo zwaar, dat het in water zal zinken.  

 

Maaskeien

De vraag van de opdrachtgever, de Stichting St. Elisabethmolen, was om lichte maaskeien tegen de damwand te storten. Door de grondige denkers van Ploegam is echter aangegeven dat deze stenen mogelijk niet blijven liggen door de sterke stroming. Op dat aanraden heeft de opdrachtgever ervoor gekozen om breuksteen van 5 tot 40 kilo toe te passen.

Over dit project

Aanvang

2018-03-29

Omvang

€ 97.000

Looptijd

1 maanden

Status

Afgerond

Een mooi project waarbij alle betrokken partijen tevreden zijn over het eindresultaat.

Tom Verberne

Werkvoorbereider

Houten damwanden in de Vispassage van Elisabethmolen met blauwe kraan op de achtergrond
Damwanden en stenen in de Vispassage van de Elisabethmolen
Blauwe Ploegam kraan aan het werk naast de Vispassage in Elisabethmolen
Vergelijking van de oude en nieuwe situatie van de Vispassage Elisabethmolen
Oude situatie damwanden in de Vispassage Elisabethmolen

Andere projecten

Bekijk alle projecten