Hoofdinhoud
Waterveiligheid

Ongeprogrammeerde werkzaamheden waterkeringen

Opdrachtgever

Waterschap Limburg

Expertise

Grondwerk

Infra

Transport

Waterbouw

Werkzaamheden

Grondwerk

Schadeherstel

Dijkherstel

Groenvoorzieningen

Waterschap Limburg zorgt in de provincie Limburg voor veilige dijken en droge voeten. Daarvoor is het niet alleen belangrijk om stevige en veilige dijken te plaatsen, maar ook om de bestaande waterkeringen goed te onderhouden.

Bij inspecties van de waterkeringen kan het natuurlijk voorkomen dat een medewerker van het waterschap een probleem of risico tegenkomt bij de bestaande waterkeringen. Om te voorkomen dat per onderdeel een partij gezocht moet worden, heeft het Waterschap Limburg een aanbesteding uitgeschreven voor een raamovereenkomst. Gedurende twee jaar zal Ploegam deze zogenoemde 'ongeprogrammeerde werkzaamheden', dus herstellende- en onderhoudswerkzaamheden die bij inspecties naar voren komen, voor haar rekening nemen.

 

Werkzaamheden

Bij de ongeprogrammeerde werkzaamheden komen diverse disciplines kijken. In hoofdlijnen gaat het om: 

  • Herstellen van schade aan het dijklichaam (zoals graafwerkzaamheden, het aanbrengen van zand, klei of grond, verdichten, profileren en inzaaien);
  • Herstellen van schade aan keermuren en coupures (zoals metselwerk, voegen, herstel van drempels, sponningen);
  • Herstellen van schade aan beschermconstructies en voorzieningen (zoals herstel van zetwerk, steenbestorting en opsluitconstructies);
  • Maar ook het realiseren van voorzieningen die schade aan de waterkering voorkomen, zoals dijkovergangen, onderhoudspaden, verhardingen, trappen, poorten en raseters;
  • Herstellen van waterkerende kunstwerken en afsluiters;
  • Daarbij behorende werkzaamheden zoals groenvoorziening, reiniging van putten en leidingen en het treffen van de nodige voorbereidende maatregelen (vergunningen, omgevingscommunicatie, verkeersmaatregelen en dergelijke). 

Over dit project

Aanvang

2018-03-15

Looptijd

24 maanden

Status

Afgerond

Wij voeren onderhouds-werkzaamheden uit om Noord-Limburg veilig te stellen bij hoogwater.

Paul van Rosmalen

Werkvoorbereider

Dijk van zand en gras naast rivier met stad op de achtergrond
Bak van gele kraan schept zand naast een rivier
Oranje kraan met lange giek op het gras naast een rivier

Andere projecten

Bekijk alle projecten