Ongeprogrammeerde werkzaamheden waterkeringen

Opdrachtgever
Waterschap Limburg
Onze expertises
Innovatie
Waterbouw
Grondwerk
Infra
Transport
Onze werkzaamheden
Dijkherstel
Groenvoorzieningen
Grondwerk
Schadeherstel

Waterschap Limburg zorgt in de provincie Limburg voor veilige dijken en droge voeten. Daarvoor is het niet alleen belangrijk om stevige en veilige dijken te plaatsen, maar ook om de bestaande waterkeringen goed te onderhouden.

 

Bij inspecties van de waterkeringen kan het natuurlijk voorkomen dat een medewerker van het waterschap een probleem of risico tegenkomt bij de bestaande waterkeringen. Om te voorkomen dat per onderdeel een partij gezocht moet worden, heeft het Waterschap Limburg een aanbesteding uitgeschreven voor een raamovereenkomst. Gedurende twee jaar zal Ploegam deze zogenoemde 'ongeprogrammeerde werkzaamheden', dus herstellende- en onderhoudswerkzaamheden die bij inspecties naar voren komen, voor haar rekening nemen.

 

Werkzaamheden

Bij de ongeprogrammeerde werkzaamheden komen diverse disciplines kijken. In hoofdlijnen gaat het om: 

  • Herstellen van schade aan het dijklichaam (zoals graafwerkzaamheden, het aanbrengen van zand, klei of grond, verdichten, profileren en inzaaien);
  • Herstellen van schade aan keermuren en coupures (zoals metselwerk, voegen, herstel van drempels, sponningen);
  • Herstellen van schade aan beschermconstructies en voorzieningen (zoals herstel van zetwerk, steenbestorting en opsluitconstructies);
  • Maar ook het realiseren van voorzieningen die schade aan de waterkering voorkomen, zoals dijkovergangen, onderhoudspaden, verhardingen, trappen, poorten en raseters;
  • Herstellen van waterkerende kunstwerken en afsluiters;
  • Daarbij behorende werkzaamheden zoals groenvoorziening, reiniging van putten en leidingen en het treffen van de nodige voorbereidende maatregelen (vergunningen, omgevingscommunicatie, verkeersmaatregelen en dergelijke). 

"Wij voeren onderhouds-werkzaamheden uit om Noord-Limburg veilig te stellen bij hoogwater."

Paul van Rosmalen
Werkvoorbereider
Paul van Rosmalen
Aanvang
maart 2018
Looptijd
24 maanden
Omvang
n.t.b.
Status
Afgerond
  Schrijf u in voor onze nieuwsbrief