Hoofdinhoud
Gebiedsontwikkeling & Natuurherstel

Natuurontwikkeling Sint Annabos te Uden

Opdrachtgever

Ketelwald BV

Expertise

Grondwerk

Werkzaamheden

Natuurtechnisch grond/plagwerk

Vrijkomend materiaal vervoeren/verwerken

In Uden werkt Ploegam aan natuurontwikkeling: zo'n 10 hectare voormalige landbouwgrond wordt omgezet in natuurgebied.

In opdracht van Ketelwald BV graven onze grondige denkers en gedreven doeners de verrijkte toplaag van zo'n 10 hectare percelen af en voeren deze af. Tot voor kort werden deze percelen nog voor landbouw gebruikt. 

 

Om deze voormalige landbouwpercelen weer geschikt te maken voor natuur, zijn maatregelen nodig. Zo wordt er bij de percelen 30-50 centimeter bouwvoor (ook wel teelaarde genoemd) afgegraven. De bodem wordt op die manier weer geschikt gemaakt voor de ontwikkeling van hoogwaardige natuur van het type 'nat schraalland' of 'vochtig hooiland', zoals dat dan vaktechnisch genoemd wordt. Een mooi werk voor onze mensen om aan bij te dragen! 

Over dit project

Aanvang

2018-01-15

Looptijd

3 maanden

Status

Afgerond

Een mooi stukje natuurtechnisch grondverzet!

Sven van Wanrooij

Uitvoerder

Kraan en vrachtwagen staan in het zand bij het project Natuurontwikkeling Sint Annabos te Uden
Kraan en vrachtwagen staan in het zand bij het project Natuurontwikkeling Sint Annabos te Uden
Kraan en vrachtwagen staan in het zand bij het project Natuurontwikkeling Sint Annabos te Uden

Andere projecten

Bekijk alle projecten