Hoofdinhoud
Gebiedsontwikkeling & Natuurherstel

Natuurontwikkeling Rielloop

Opdrachtgever

Waterschap De Dommel

Expertise

Grondwerk

Transport

Werkzaamheden

Afgraven landbouwpercelen

Hermeanderen

Ophogen landbouwpercelen

In opdracht van Waterschap de Dommel hebben we samen met Den Ouden Groep en M.J. Van Uijtert &Zn. het project Natuurontwikkeling Rielloop uitgevoerd. De Rielloop is een smalle, rechte beek die stroom van de Strabrechtse Heide naar de Kleine Dommel in Heeze. Het gebied rondom de Rielloop is van oudsher een moeras, met veel afwisseling in planten en dieren. In de jaren veertig van de vorige eeuw werd het gebied omgezet naar grasland voor de landbouw en nu is ervoor gekozen om het weer in haar oorspronkelijke staat te herstellen. Door de oude landbouwpercelen af te graven, ontstaat er een nieuw natuurgebied.

Afgraven van 12 hectare

In totaal hebben we bij de Rielloop een stuk circa 12 hectare afgegraven. De grond die daarbij vrij kwam hebben we deels op landbouwgronden elders in het project verwerkt en de rest van de grond voerden we af. Door de grond ook op andere landbouwgronden te verwerken, komen deze percelen minder vaak onder water te staan als het water in de Dommel hoog staat.

 

De Kleine Dommel-Heeze

Het werk aan de Rielloop is onderdeel van het project de Kleine Dommel-Heeze. In 2017 ging het Waterschap al met het project van start en in de tweede helft van 2021 hebben wij het werk opgepakt. Jean-Luc Hamers: “We hebben op verschillende plaatsen in de Dommel meanders aangebracht, verondiept en de oude loop gedempt. Dit is gedaan om de waterkwaliteit te verbeteren voor de aanwezig flora en fauna.”

Bekijk hieronder de video van Waterschap de Dommel over het project: 

Over dit project

Aanvang

2021-08-01

Omvang

€ 541.000

Looptijd

7 maanden

Status

Afgerond

Door onze werkzaamheden meandert de Rielloop weer zoals vanouds

Jean-Luc Hamers

Uitvoerder

Werkzaamheden door Ploegam bij Natuurontwikkeling Rielloop

Andere projecten

Bekijk alle projecten