Hoofdinhoud
Gebiedsontwikkeling & Natuurherstel

Natte Natuurparel De Utrecht

Opdrachtgever

Waterschap De Dommel

Expertise

Grondwerk

Werkzaamheden

Natuurtechnisch grond/plagwerk

Natuurherstel

Natuurontwikkeling

Samen met Waterschap De Dommel werken we aan het project Natte Natuurparel De Utrecht (NNP). Het project bestaat uit het beekherstel van de Raamsloop en het versterken van de natuurwaarden in de Natte Natuurparel De Utrecht. Zo zorgen we voor een meer natuurlijk, robuust en klimaatbestendig gebied.

Projectleider Marijn Arts vertelt over het project: “Het project is gelegen in een belangrijk nat natuurgebied met bijzondere natuur. In dit natuurgebied zijn verschillende ecosystemen onder druk komen te staan, doordat ze last hebben van verdroging. Om deze natuur te kunnen behouden, moet er ingegrepen worden door de waterhuishouding in het gebied te herstellen. Wij mogen daar invulling aangeven en dat is een bijzonder mooie klus.”

 

Toekomstbestendig natuurgebied

In het projectgebied graven we op verschillende percelen grond af voor de ontwikkeling van nieuwe natuur. Daarbij komt veel grond vrij. Veel van deze grond gebruiken we binnen dit project opnieuw voor bijvoorbeeld het dempen van sloten of het ophogen van percelen. Een deel van de vrijkomende grond plaatsen we tijdelijk in depot voor later gebruik of voor een nieuw project van Waterschap De Dommel dat op een later moment wordt uitgevoerd. Daarnaast wordt de grond die overblijft beschikbaar gesteld via de ZLTO aan agrariërs binnen de aangrenzende gemeenten. Zo zorgen we dat de grond die we afgraven gelijk een nuttige bestemming krijgt. 

 

Een ander belangrijk onderdeel van het werk is de Raamsloop weer zijn oorspronkelijke vorm terug te geven. We laten de beek nu weer meanderen zoals dat rond 1850 het geval was. We realiseren nieuwe wandel- en struinpaden en leggen we een brug aan en planten nieuwe bomen in het gebied. Zo geven we het natuurgebied een ‘make-over’. Met een tweeledig doel: enerzijds om recreanten de kans te geven het gebied te herontdekken en anderzijds om het natte gebied toekomstbestendig te maken met het oog op de klimaatverandering.

 

Duurzaam én veilig aan de slag
“In een natuurgebied wil je de emissie van schadelijke stoffen beperken. Wij zijn dan ook blij dat wij bij dit project één van onze elektrische graafmachines in kunnen zetten. Het zijn weer stappen richting een emissievrije bouwplaats. Uiteindelijk willen we in de toekomst alle projecten zoveel mogelijk emissievrij uitvoeren”, aldus de projectleider. Ook veiligheid was een belangrijk thema binnen het project. Marijn: "Bij Ploegam werken we veilig of werken we niet. Daarom hebben we met het hele team aandacht besteed aan veiligheid. We hebben een veiligheidsinstructie georganiseerd en houden elkaar scherp op onveilige situaties. Zo zorgen we dat het hele team elke avond veilig thuis komt."

 

Wil je zelf eens kijken hoe wij aan het werk zijn?
In de Elzenstraat staat een uitkijkcontainer. Als je hier bovenop klimt, kun je de werkzaamheden bekijken en kun je meer lezen over dit project.  

Over dit project

Aanvang

2021-09-24

Omvang

€ 3.200.000

Looptijd

9 maanden

Status

Afgerond

Wij herstellen de waterhuishouding in het gebied, zodat de verschillende ecosystemen weer kunnen bloeien en groeien

Andere projecten

Bekijk alle projecten