Hoofdinhoud
Gebiedsontwikkeling & Natuurherstel

Natte Natuurparel De Utrecht

Opdrachtgever

Waterschap De Dommel

Expertise

Grondwerk

Werkzaamheden

Natuurtechnisch grond/plagwerk

Natuurherstel

Natuurontwikkeling

Samen met Waterschap De Dommel werkten we aan het project Natte Natuurparel De Utrecht (NNP). Het project bestond uit het beekherstel van de Raamsloop en het versterken van de natuurwaarden in de Natte Natuurparel De Utrecht. Zo zorgden we voor een meer natuurlijk, robuust en klimaatbestendig gebied.

Projectleider Marijn Arts vertelt over het project: “Het project is gelegen in een belangrijk nat natuurgebied met bijzondere natuur. In dit natuurgebied kwamen verschillende ecosystemen onder druk te staan door verdroging. Om deze natuur te behouden, moest er ingegrepen worden door de waterhuishouding in het gebied te herstellen. Wij mochten daar invulling aangeven in deze bijzonder mooie klus.”

 

Toekomstbestendig natuurgebied

In het projectgebied hebben we op verschillende percelen grond afgegraven voor de ontwikkeling van nieuwe natuur. Daarbij kwam veel grond vrij. Veel van deze grond gebruikten we binnen dit project opnieuw voor bijvoorbeeld het dempen van sloten of het ophogen van percelen. Een deel van de vrijkomende grond plaatsten we tijdelijk in depot voor later gebruik of voor een nieuw project van Waterschap De Dommel dat op een later moment werd uitgevoerd. Daarnaast werd de grond die overbleef beschikbaar gesteld via de ZLTO aan agrariërs binnen de aangrenzende gemeenten. Zo zorgden we dat de grond die we afgraven gelijk een nuttige bestemming krijgt. 

 

Een ander belangrijk onderdeel van het werk was de Raamsloop weer zijn oorspronkelijke vorm terug te geven. We hebben de beek weer laten meanderen zoals dat rond 1850 het geval was. We realiseerden nieuwe wandel- en struinpaden. legden een brug aan en plantten nieuwe bomen in het gebied. Zo gaven we het natuurgebied een ‘make-over’. Met een tweeledig doel: enerzijds om recreanten de kans te geven het gebied te herontdekken en anderzijds om het natte gebied toekomstbestendig te maken met het oog op de klimaatverandering.

 

Duurzaam én veilig aan de slag
“In een natuurgebied wil je de emissie van schadelijke stoffen beperken. Wij zijn dan ook blij dat wij bij dit project één van onze elektrische graafmachines hebben ingezet. Het zijn weer stappen richting een emissievrije bouwplaats. Uiteindelijk willen we in de toekomst alle projecten zoveel mogelijk emissievrij uitvoeren”, aldus de projectleider. Ook veiligheid was een belangrijk thema binnen het project. Marijn: "Bij Ploegam werken we veilig of werken we niet. Daarom hebben we met het hele team aandacht besteed aan veiligheid. We hebben een veiligheidsinstructie georganiseerd en houden elkaar scherp op onveilige situaties. Zo zorgen we dat het hele team elke avond veilig thuis komt."

Over dit project

Aanvang

2021-09-24

Omvang

€ 3.200.000

Looptijd

9 maanden

Status

Afgerond

Wij herstellen de waterhuishouding in het gebied, zodat de verschillende ecosystemen weer kunnen bloeien en groeien
Bovenaanzicht werkzaamheden in weiland met rijplaten en machines bij Natte Natuurparel De Utrecht
Blauwe Ploegam kraan aan het werk in het zand bij Natte Natuurparel De Utrecht
Blauwe Ploegam kraan en gele kraan aan het werk in het zand bij Natte Natuurparel De Utrecht
Luchtfoto vergelijking van de situatie voor en na de werkzaamheden van Ploegam
Blauwe Ploegam kraan aan het werk in een weiland bij Natte Natuurparel De Utrecht
Blauwe Ploegam kraan aan het werk in een weiland bij Natte Natuurparel De Utrecht

Andere projecten

Bekijk alle projecten