Kadeverbetering Montfoortsevaartkade Oost

Opdrachtgever
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden
Onze expertises
Waterbouw
Onze werkzaamheden
Aanbrengen damwanden

Toen Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden de Montfoortsevaartkade onderzocht, bleek dat de kade niet meer voldoet aan de eisen voor waterveiligheid. Kadeverbetering is noodzakelijk. Het Hoogheemraadschap schrijft daarom een opdracht voor kadeverbetering uit. Ploegam schrijft in en krijgt het werk gegund. Mede dankzij de nadruk op veilig werken en het voorkomen van schade aan woningen in de omgeving van het werk.  

 

Wat gaan we doen?

Om de kadeverbetering te realiseren brengt Ploegam een stalen damwand aan over een lengte van 2.552 meter. Achter de damwand wordt een drainkoffer gerealiseerd om zo het achterliggende land te beschermen tegen verdroging. Wanneer de drainkoffer gerealiseerd is, wordt er schoon zand aangebracht. Tot slot wordt het talud afgewerkt met gebiedseigen grond.

 

Conceptplan

Mike van der Steen is als werkvoorbereider betrokken bij het werk. “Na de gunning zijn we gestart met het opstellen van de conceptplannen. We kijken daarbij heel sterk naar de omgeving waarin we werken. In afstemming met de opdrachtgever, de gemeente, netwerkbeheerders en omwonenden komen we tot een werkbaar, veilig plan van aanpak dat zorgt voor zo min mogelijk overlast. Wij moeten vooraf goed in beeld hebben, wat de impact van ons werk is op de omwonenden. Er passeren veel (jonge) fietsers en wij plannen ons werk zodanig dat zij zo veilig mogelijk naar school en huis kunnen. Bovendien delen we bij aanvang van het project veiligheidssetjes uit aan fietsers.”

 

Overlast beperken

“We starten met een pilot van 20 meter om te zien welk effect de trillingen op de omgeving en stabiliteit van de kade hebben. Bovendien plaatsen we trillingsmeters, die realtime de trillingswaarde weergeven. Zo zien we direct of we de grenswaarden overschrijden, wat zou kunnen leiden tot schade aan de woningen. Om een goede referentie te hebben worden de trillingsmeters circa twee weken voor de start van het werk al geplaatst. Dit om in kaart te brengen wat de trillingen door zwaar agrarisch transport doen in relatie tot trillingen in de omgeving en op woningen."

"Een goede voorbereiding met oog voor veilig werken, zorgt voor voordeel in de uitvoering."

Mike van der Steen
Werkvoorbereider
Mike van der Steen
Aanvang
oktober 2019
Looptijd
7 maanden
Omvang
n.t.b.
Status
Afgerond
  Schrijf u in voor onze nieuwsbrief