Hoofdinhoud
Waterveiligheid

Kadeverbetering Montfoortsevaartkade Oost

Opdrachtgever

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden

Expertise

Waterbouw

Werkzaamheden

Aanbrengen damwanden

Toen Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden de Montfoortsevaartkade onderzocht, bleek dat de kade niet meer voldoet aan de eisen voor waterveiligheid. Kadeverbetering is noodzakelijk. Het Hoogheemraadschap schrijft daarom een opdracht voor kadeverbetering uit. Ploegam schrijft in en krijgt het werk gegund. Mede dankzij de nadruk op veilig werken en het voorkomen van schade aan woningen in de omgeving van het werk.  

Wat gaan we doen?
Om de kadeverbetering te realiseren brengt Ploegam een stalen damwand aan over een lengte van 2.552 meter. Achter de damwand wordt een drainkoffer gerealiseerd om zo het achterliggende land te beschermen tegen verdroging. Wanneer de drainkoffer gerealiseerd is, wordt er schoon zand aangebracht. Tot slot wordt het talud afgewerkt met gebiedseigen grond.

 

Conceptplan

Mike van der Steen is als werkvoorbereider betrokken bij het werk. “Na de gunning zijn we gestart met het opstellen van de conceptplannen. We kijken daarbij heel sterk naar de omgeving waarin we werken. In afstemming met de opdrachtgever, de gemeente, netwerkbeheerders en omwonenden komen we tot een werkbaar, veilig plan van aanpak dat zorgt voor zo min mogelijk overlast. Wij moeten vooraf goed in beeld hebben, wat de impact van ons werk is op de omwonenden. Er passeren veel (jonge) fietsers en wij plannen ons werk zodanig dat zij zo veilig mogelijk naar school en huis kunnen. Bovendien delen we bij aanvang van het project veiligheidssetjes uit aan fietsers.”

 

Overlast beperken

“We starten met een pilot van 20 meter om te zien welk effect de trillingen op de omgeving en stabiliteit van de kade hebben. Bovendien plaatsen we trillingsmeters, die realtime de trillingswaarde weergeven. Zo zien we direct of we de grenswaarden overschrijden, wat zou kunnen leiden tot schade aan de woningen. Om een goede referentie te hebben worden de trillingsmeters circa twee weken voor de start van het werk al geplaatst. Dit om in kaart te brengen wat de trillingen door zwaar agrarisch transport doen in relatie tot trillingen in de omgeving en op woningen."

Over dit project

Aanvang

2019-10-29

Looptijd

7 maanden

Status

Afgerond

Een goede voorbereiding met oog voor veilig werken, zorgt voor voordeel in de uitvoering.

Mike van der Steen

Werkvoorbereider

Groene kraan hijst vanaf ponton op het water damwanden in de Montfoortsevaartkade
Rivier met bomen en groen gras ernaast
Rivier met een weg ernaast met een verkeersbord en groene berm
Natuurfoto met water en struiken en een gele kraan op de achtergrond
Groene kraan hijst vanaf ponton op het water damwanden in de Montfoortsevaartkade
Groene kraan hijst vanaf ponton op het water damwanden in de Montfoortsevaartkade
Vrouw met oranje veiligheidsjas poseert voor twee Ploegam vlaggen op een weg naast een rivier
Groene kraan hijst vanaf ponton op het water damwanden in de Montfoortsevaartkade
Groene kraan hijst vanaf ponton op het water damwanden in de Montfoortsevaartkade
Groene kraan hijst vanaf ponton op het water damwanden in de Montfoortsevaartkade
Blauwe Ploegam kraan aan het werk vanaf ponton op het water in de Montfoortsevaartkade
Groene kraan hijst vanaf ponton op het water damwanden in de Montfoortsevaartkade
Montfoortsevaartkade naast rivier met huizen op de achtergrond
Rivier met groen gras aan de overkant en een laaghangde zon
Werkzaamheden met damwanden bij de Montfortsekade vanaf ponton op het water
Man met veiligheidskleding last damwanden aan elkaar met een lasapparaat
Werkzaamheden met damwanden bij de Montfortsekade met groene kraan vanaf ponton op het water
Geplaatste damwanden door Ploegam bij de Montfortsekade
Blauwe Ploegam kraan aan het werk vanaf ponton op het water in de Montfoortsevaartkade
Blauwe Ploegam kraan aan het werk vanaf ponton op het water in de Montfoortsevaartkade
Blauwe Ploegam kraan aan het werk vanaf ponton op het water in de Montfoortsevaartkade

Andere projecten

Bekijk alle projecten