Hoofdinhoud
Gebiedsontwikkeling & Natuurherstel

Herinrichting Voorveldse Polder

Opdrachtgever

Provincie Utrecht

Expertise

Grondwerk

Werkzaamheden

Grondwerk

Groenaanplant

De Voorveldse Polder is het gebied tussen gemeenten Utrecht en De Bilt en ligt tussen de A27, de Biltse Rading en de Utrechtseweg in. In opdracht van de Provincie Utrecht vormen wij de percelen van de polder om naar natuur met een hoge kwaliteit, zodat het voldoet aan de verplichte doelstellingen van het Natuurnetwerk Nederland. 

Het doel van de natuurontwikkeling is om de kwaliteit van de natuur verbeteren en het leefgebied voor dier- en plantsoorten vergroten. Dit is belangrijk voor het in stand houden van soorten. Met de realisatie van de natuurontwikkeling in de Voorveldse Polder wordt het Natuurnetwerk Nederland groter, robuuster en worden omliggende natuurgebieden met elkaar verbonden. Projectleider Ewoud Vaartjes: "We moeten zo veel mogelijk nat schraalgrasland ontwikkelen binnen de projectgrenzen om het natuurontwikkelingsdoel te bereiken. Om dit voor elkaar te krijgen, plaggen we de weilanden af om fosfaatrijke bovengrond af te graven. De afgeplagde weilanden isoleren we met dammen van het omliggende peilvak. Hierdoor neemt de invloed van kwel in de watergangen en de weilandpercelen toe. Het overtollige (regen)water wordt door twee uitlaatduikers op het omliggende peilvak geloosd. De vrijkomende grond verwerken we zoveel mogelijk binnen de werkgrenzen, de niet-toepasbare en overtollige grond voeren we af."

Wij herstellen het natuurlijke leefgebied van de Voorveldse Polder weer in ere

Ewoud Vaartjes

Projectleider

Het werk bestaat in hoofdzaak uit: 

  • Afplaggen van weilanden
  • Vervoeren van grond
  • Ontgraven en afvoeren van niet-toepasbare grond
  • Graven van watergangen en greppels
  • Grond verwerken in ophogingen en terreinen
  • Aanbrengen van dammen met duikers
  • Planten van bos

Over dit project

Aanvang

5 september 2023

Omvang

€ 621000

Looptijd

12 maanden

Status

In uitvoering

Andere projecten

Bekijk alle projecten