Hoofdinhoud
Waterveiligheid
Gebiedsontwikkeling & Natuurherstel

Herinrichting Volmolen Epen

Opdrachtgever

Waterschap Limburg

In samenwerking met Natuurmonumenten

Expertise

Grondwerk

Waterbouw

Werkzaamheden

Grondwerk

Aanbrengen vistrapconstructie

Aanbrengen bestrating

Groenvoorzieningen

Betonwerk

Sloop- en opruimwerkzaamheden

Oeverwerken

Aanbrengen bodem- en taludbeschermende voorzieningen

Kunststof damwand

In het zuidelijkste puntje van Nederland ligt Epen. Een idyllisch plaatsje in het Limburgse landschap. De historische, nog werkende Volmolen maakt het plaatje compleet. Maar bij hoogwater overstroomt het terrein van de watermolen! 

Daarom slaan Waterschap Limburg en Natuurmonumenten de handen ineen om het gebied rondom de molen opnieuw in te richten en veilig te maken voor hoogwater. Daar zetten zij de expertise van Ploegam voor in, door middel van een RAW-bestek.

 

Goed verdeeld

De watermolen ligt aan de aftakking van De Geul - de snelst stromende rivier van Nederland. Ploegam plaatst op de splitsing een betonnen verdeelwerk met een automatische klepstuw van 7,5 meter breed. Deze klepstuw verdeelt het water en bepaalt hoeveel water er naar de molen stroomt, om energie op te wekken, en hoeveel water er langs af stroomt.

 

Als een vis in het water

De vissen die in De Geul zwemmen, kunnen natuurlijk niet door zo'n klepstuw. Daarom bouwen we een vistrap langs de splitsing, waarin de vissen stroomopwaarts kunnen zwemmen en de klepstuw niet hoeven te passeren. Zo'n vistrap zorgt ervoor dat de vis steeds een klein stukje verder stroomopwaarts zwemt, vervolgens even kan 'uitrusten', en daarna zijn tocht weer verder stroomopwaarts kan vervolgen. Zo kan de vis afstand én hoogte afleggen!

 

Hoogwatervrees

Om de molen heen legt Ploegam een dijk, waarin kunststof damwanden zijn verwerkt. Die moeten zorgen dat bij hoogwater het terrein van de historische molen intact blijft. Onderdeel van de dijk is een coupure, zodat de dijk passeerbaar blijft, maar bij hoogwater toch afgesloten kan worden.

 

Weer een stukje mooier

Met dit werk maakt Ploegam weer een deel van Nederland mooier. De oevers van De Geul worden beschermd door stapelmuren van natuursteen, het in Limburg veel gebruikte Ardenner Gris dat de oevers direct de typisch Limburgse uitstraling geeft. Daarnaast omvat het werk diverse verhardingen en werkzaamheden met natuursteen. Zo geven we het gebied weer een natuurlijke uitstraling, met de historische molen als middelpunt.

Over dit project

Aanvang

2018-12-01

Omvang

€ 1.377.000

Looptijd

9 maanden

Status

Afgerond

Een mooi werk in een prachtige omgeving!

Swen Verkerk

Machinist

Andere projecten

Bekijk alle projecten