Hoofdinhoud
Gebiedsontwikkeling & Natuurherstel

Herinrichting Tongelreep Fase 2

Opdrachtgever

Waterschap De Dommel

Expertise

Grondwerk

Transport

Werkzaamheden

Grondwerk

Aanleggen brug

Voorbereidende werkzaamheden

Vernieuwen stuwen

Aanbrengen zand

Aanleg duiker

Het beekdal van de Tongelreep ligt tussen de Achelse Kluis en Valkenswaard en ten westen van het Leenderbos. Het behoort tot het stroomgebied van de Dommel. In opdracht van Waterschap de Dommel herstelden wij de beek weer in ere en stroomt deze weer als vanouds.  

Een meer klimaatbestendige inrichting
Bram van Sonsbeek: “Om het beekherstel te realiseren, namen we verschillende maatregelen. Zo verhoogden we het peil van de Tongelreep en dempten we de sloten en greppels. Daarnaast verwijderden we een duiker, stuwen en een brug en legden wij deze ook weer aan. Met het versterken van de natuurwaarden en het toepassen van hydrologische herstelmaatregelen realiseerden we een meer natuurlijke, robuuste en klimaatbestendige inrichting van het Leenderbos en het beekdal van de Tongelreep.”

Door het uitvoeren van de werkzaamheden creëren we een natuurlijke, robuuste en klimaatbestendige inrichting van de omgeving.

Bram van Sonsbeek

Procesmanager

Over dit project

Aanvang

2023-01-09

Omvang

€ 563.000

Looptijd

10 maanden

Status

Afgerond

Bovenaanzicht werkzaamheden in natuurgebied met beekjes en een ronde vijver
Bovenaanzicht werkzaamheden in natuurgebied met beekjes en een ronde vijver
Bovenaanzicht werkzaamheden door Ploegam in natuurgebied met beekjes en een ronde vijver
Bovenaanzicht werkzaamheden door Ploegam in natuurgebied met beekjes en een ronde vijver

Andere projecten

Bekijk alle projecten