Hoofdinhoud
Gebiedsontwikkeling & Natuurherstel
Waterveiligheid

Herinrichting Molenbeek - Wylrebeek

Opdrachtgever

Waterschap Limburg

Expertise

Grondwerk

Transport

Werkzaamheden

Aanleggen brug

Aanleg groenvoorzieningen

Vernieuwen stuwen

In het najaar van 2022 werkte Ploegam aan twee beekherstellingen voor het Waterschap Limburg: de Molenbeek in Lottum en de Wylrebeek in Venlo. Bij beide beken speelde de verbetering van de doorstroming van vissen een rol. 

Molenbeek

De Molenbeek is een unieke beek, omdat hij vissoorten als de winde, serpeling en rivierdonderpad hierin hun eitjes leggen en zich voorplanten. De meeste beken zijn hier niet voor geschikt en daardoor helpt deze beek bij de verdere verspreiding van deze vissoorten in Noord-Limburg. Het puin in de monding van de beek hinderde de vissen om in de beek te zwemmen en de waterstroming was niet voldoende. 

 

Bram van Sonsbeek: “De Molenbeek van Lottum is een zogenaamde ‘stepping stone’ van de Maas. Hierdoor verspreiden vissen zich door Noord-Limburg. Daarom verwijderden we het puin uit de beekmonding en pasten we de hoogte van de beekbodem op bepaalde plekken aan. Nu stroomt het water op iedere plek even hard”. 

 

 

Door de herinrichting van beide watergangen wordt Nederland weer een stukje mooier

Bram van Sonsbeek

Procesmanager

Wylrebeek

Ook het mondingstraject van de Wylrebeek is een belangrijk leef- en paaigebied beek- en riviervissen die houden van stromend water. Bram van Sonsbeek: “In deze beek gelden soortgelijke problemen als in de Molenbeek. Ook hier hindert het puin de monding in de beek. We verwijderen zo veel mogelijk de (stort)stenen in de monding. Zo zwemmen de vissen weer ongehinderd tussen de monding en de Maas op en neer.”

Over dit project

Aanvang

2022-10-24

Omvang

€ 337.000

Looptijd

4 maanden

Status

Afgerond

Bouwvakkers met witte helmen en veiligheidshesjes aan het werk met grondwerkzaamheden
Blauwe Ploegam kraan schept zand en twee Ploegam medewerkers kijken toe
Ploegam kraan in natuurgebied met veel gras en bomen en rijplaten
Molenbeek - Wylrebeek

Andere projecten

Bekijk alle projecten