Hoofdinhoud
Bereikbaarheid & Mobiliteit

Herinrichting Constantijnstraat e.o. Lith

Opdrachtgever

Gemeente Oss

Expertise

Grondwerk

Infra

Transport

Waterbouw

Werkzaamheden

Graven wadi

Aanbrengen vuilwater- en hemelwaterriool

Verwijderen vuilwaterriool

Als je er niet van weet, zie je het vaak niet eens: in veel straten en woonwijken zijn slimme trucjes toegepast om te zorgen dat het regenwater weg kan stromen. In sommige gevallen gebeurt dat door middel van een regenwaterbuffer, in andere gevallen wordt een zogenoemd wadi gegraven. Zo ook in Lith: daar heeft Ploegam de omgeving van de Constantijnstraat heringericht.

Het regenwater speelde een hoofdrol in dit project. Zo is er een wadi gegraven door de hele woonwijk, zodat het regenwater afgevoerd kan worden. Op deze manier blijft het regenwater bij heftige regenval niet op de bestrating staan, maar trekt het de grond in. Dat draagt meteen bij aan verbetering van de grondwaterstand.

 

Gescheiden riolen

Ook de riolen zijn aangepakt met betrekking tot het regenwater. Het bestaande riool is vervangen voor een gescheiden stelsel van vuilwater- en hemelwaterriool. De bewoners van de Constantijnstraat zijn nu aangesloten op dat hemelwaterriool. Dit belast de rioolwaterzuivering minder, want het schone water wordt gescheiden van het vuile water en gaat dus direct de grond in.

Een mooie nieuwe straat voor de bewoners in Lith!

Alec Brouwers

Projectleider

Herinrichting

Naast het vervangen en scheiden van het rioolstelsel is de straat helemaal opnieuw ingericht. Er is nieuwe bestrating aangebracht en er zijn nieuwe bomen aangeplant. Nu genieten de bewoners weer van hun straat, mét oplossing voor de afvoer van het regenwater! 

Over dit project

Aanvang

2018-06-07

Omvang

€ 571.000

Looptijd

6 maanden

Status

Afgerond

Vervangen rioolstelsel door Ploegam in Lith
Vervangen rioolstelsel door Ploegam in Lith

Andere projecten

Bekijk alle projecten