Hoofdinhoud
Gebiedsontwikkeling & Natuurherstel

Groote Molenbeek te Wanssum

Opdrachtgever

Waterschap Limburg

Expertise

Grondwerk

Waterbouw

Werkzaamheden

Grondwerk

Aanbrengen damwanden

In opdracht van Waterschap Limburg voerden we werkzaamheden uit in de Groote Molenbeek te Wanssum. In de beek brachten we stalen damwanden aan inclusief deksloof. Ook realiseerden we een stapelmuur die 70 meter lang is en 3 meter hoog en voerden we grondwerkzaamheden uit. Uniek aan het project was dat we onze werkzaamheden met elektrische kraanmachines uitvoerden. Deze kraanmachines draaiden met behulp van groene stroom. Deze stroom werd opgewekt met zonnepanelen, waarvoor we samenwerkten met omliggende agrarische bedrijven.

Terug naar de oude staat

Uitvoeder Ad van den Elzen: "Met het hele team werkten we samen om dit stukje Limburg nog mooier te maken. Wij brachten de uitstraling van de beek terug met behulp van ouderwetse stapelmuren, die wij in de watergang realiseerden. Doordat we de zandvang dempten, zorgden we dat het historische beeld van de Groote Molenbeek weer in haar oude staat werd teruggebracht. Met onze werkzaamheden zorgden we ook dat de vissen stroomafwaarts kunnen zwemmen. Ook varen recreanten nu met hun kano's door het hele gebied en bereiken zij zelfs de haven van Wanssum." 

Ploegam is groot geworden door klein te blijven. Wij maken grote werken met een klein en leuk team.

Ad van den Elzen

Uitvoerder

Aandacht voor ecologie

Ad vervolgt: "Wij besteden veel aandacht aan de omgeving, omdat er in het gebied veel dassen en bevers aanwezig zijn. Hun leefomgeving wilden we, ondanks de werkzaamheden die we uitvoeren, zo min mogelijk verstoren. Samen met onze ecologen controleerden wij of de dieren aanwezig zijn. Ook maakten we met ons elektrisch materieel minder geluid en stoorden we de dieren minder." 

Over dit project

Aanvang

2023-10-02

Omvang

€ 361.000

Looptijd

2 maanden

Status

Afgerond

Werkzaamheden bij de Groote Molenbeek in Wanssum
Stapelmuur van grote stenen naast beek met hopen zand en stenen op de achtergrond
Werkzaamheden door Ploegem bij de Groote Molenbeek in Wanssum
Blauwe Ploegam kraan naast een beek met bord over gestremde doorvaart voor kano's
Hopen zand in beek bij werkzaamheden Ploegam

Andere projecten

Bekijk alle projecten