Hoofdinhoud
Gebiedsontwikkeling & Natuurherstel
Waterveiligheid

Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum

Opdrachtgever

Provincie Limburg

Expertise

Grondwerk

Infra

Transport

Waterbouw

Werkzaamheden

Dijkverzwaring

Grondverbetering

Grondwerk

Waterveiligheid

Wegenbouw

Kunstwerken

Ploegam heeft in combinatie met Dura Vermeer onder de naam Mooder Maas het project Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum gerealiseerd. Gedeputeerde van de Provincie Limburg Patrick van der Broeck: "Naar de gebiedsontwikkeling heb ik lang uitgekeken, en met mij vele bewoners in het gebied. Nu kunnen we zeggen: de uitvoeringsfase is afgerond!"

Gebiedsontwikkeling / waterveiligheid

De gerealiseerde gebiedsontwikkeling biedt een oplossing voor hoogwater, lost de verkeersdrukte in de dorpskern van Wanssum op en geeft een nieuwe economische impuls aan de streek Ooijen-Wanssum. De werkzaamheden bestonden onder andere uit het reactiveren van de Oude Maasarm en het aanleggen van nieuwe dijken. In de uiterwaarden van de Maas realiseerden we hoogwatergeulen. Ruimtelijke kwaliteit was een belangrijk uitgangspunt voor alle herinrichtingsmaatregelen. Door onze integrale benadering is het gebied nu niet alleen beter beschermd tegen hoogwater, maar is er ook ruimte ontstaan voor recreatie en andere economische ontwikkelingen. Met het heropenen van de Oude Maasarm en andere herstellende ingrepen in de rivierbedding ontstaat een uniek, waterrijk natuurlandschap. In Wanssum wordt bovendien een nieuwe rondweg aangelegd. Daarnaast legden we vier beeldbepalende bruggen en één fietsbrug aan, die zorgen voor een toename van de veiligheid en een verbeterde bereikbaarheid.

In projecten met een grote omvang kan ik echt mijn passie kwijt!

Rody Kusters

Projectleider

Roots

Mooder Maas (vanuit het Limburgs vertaald Moeder Maas) was een samenwerking tussen Dura Vermeer en Ploegam, twee grote bouwers die elkaar uitstekend aanvullen in disciplines en al eerder samenwerkten, zoals recentelijk bij het hoogwaterbeschermingsproject Ruimte voor de Waal bij Lent.

Gijs Ploegmakers: "In de streek Ooijen-Wanssum liggen toch onze roots. We hebben in deze streek al diverse werken mogen realiseren, waaronder het opnieuw laten meanderen van de Molenbeek. Een project als dit waarborgt de continuïteit voor ons bedrijf, we zijn dan ook blij dat we dit samen met Dura Vermeer mochten realiseren."

 

Projectsite

Alle informatie over dit project, zoals mooie foto's van de uitvoering, vind je op de projectwebsite. 

 

In Grondig, het vakblad voor specialisten in grond, groen en infra van brancheorganisatie Cumela, wordt grondige denker, gedreven doener Rody Kusters geïnterviewd over de gebiedsontwikkeling in Ooijen-Wanssum. Hier lees je het hele artikel!

 

Over dit project

Aanvang

2016-10-01

Omvang

€ 115.700.000

Looptijd

48 maanden

Status

Afgerond

Digitale tekening van de splitsing van een rivier in een groen natuurgebied
3D model van een rivier met brug en gebouwen ernaast
Drie mannen in pak schudden elkaar de hand
Rivier waar twee schepen op varen tussen de groene weilanden

Andere projecten

Bekijk alle projecten