Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum

Opdrachtgever
Provincie Limburg
Onze expertises
Innovatie
Waterbouw
Grondwerk
Transport
Onze werkzaamheden
Dijkverzwaring
Grondverbetering
Grondwerk
Kunstwerken
Waterveiligheid
Wegenbouw

Ploegam gaat in combinatie met Dura Vermeer onder de naam Mooder Maas het project Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum realiseren. Gedeputeerde van de Provincie Limburg Patrick van der Broeck: "Naar dit moment heb ik lang uitgekeken, en met mij vele bewoners in het gebied. Nu kunnen we zeggen: de fase van uitvoering is begonnen!"

 

Gebiedsontwikkeling / waterveiligheid

De gebiedsontwikkeling biedt een oplossing voor hoogwater, lost de verkeersdrukte in de dorpskern van Wanssum op en geeft een nieuwe economische impuls aan de streek Ooijen-Wanssum. De werkzaamheden bestaan onder andere uit het reactiveren van de Oude Maasarm en het aanleggen van nieuwe dijken. In de uiterwaarden van de Maas worden hoogwatergeulen gerealiseerd. Ruimtelijke kwaliteit is een belangrijk uitgangspunt voor alle herinrichtingsmaatregelen. Door een integrale benadering is het gebied straks niet alleen beter beschermd tegen hoogwater, maar ontstaat er ook ruimte voor recreatie en andere economische ontwikkelingen. Met het heropenen van de Oude Maasarm en andere herstellende ingrepen in de rivierbedding ontstaat een uniek, waterrijk natuurlandschap. In Wanssum wordt bovendien een nieuwe rondweg aangelegd. Daarnaast worden vier beeldbepalende bruggen en één fietsbrug aangelegd, die zorgen voor een toename van de veiligheid en een verbeterde bereikbaarheid.

 

Roots

Mooder Maas (vanuit het Limburgs vertaald Moeder Maas) is een samenwerking tussen Dura Vermeer en Ploegam, twee grote bouwers die elkaar uitstekend aanvullen in disciplines en al eerder samenwerkten, zoals recentelijk bij het hoogwaterbeschermingsproject Ruimte voor de Waal bij Lent.

Gijs Ploegmakers: "In de streek Ooijen-Wanssum liggen toch onze roots. We hebben in deze streek al diverse werken mogen realiseren, waaronder het opnieuw laten meanderen van de Molenbeek. Een project als dit waarborgt de continuïteit voor ons bedrijf, we zijn dan ook blij dat we dit samen met Dura Vermeer mogen realiseren."

 

Projectsite

Alle informatie over dit project, zoals een planning van de werkzaamheden en uitleg van het ontwerp, maar ook mooie foto's van de uitvoering, vind je op de projectwebsite

 

In Grondig, het vakblad voor specialisten in grond, groen en infra van brancheorganisatie Cumela, wordt grondige denker, gedreven doener Rody Kusters geïnterviewd over de gebiedsontwikkeling in Ooijen-Wanssum. Hier lees je het hele artikel!

 

"In projecten met een grote omvang kan ik echt mijn passie kwijt!"

Rody Kusters
Projectleider
Rody Kusters
Aanvang
oktober 2016
Looptijd
48 maanden
Combinanten
Dura Vermeer
Omvang
€ 115.700.000
Status
Afgerond
  Schrijf u in voor onze nieuwsbrief