Hoofdinhoud
Gebiedsontwikkeling & Natuurherstel

Gebiedsgerichte aanpak Urmond

Opdrachtgever

Expertise

Infra

Werkzaamheden

Grondverzet

Voorzien van een nieuwe afdeklaag

Het rioolstelsel in de wijk Urmond is aan vervanging toe. Combinatie Ploegam - Dura Vermeer voert in opdracht van de gemeente Stein rioolwerkzaamheden uit. Daarnaast wordt de indeling van de wijk gereconstrueerd, waardoor een veilige leefomgeving wordt gerealiseerd.

Duurzaam

Tijdens de werkzaamheden wordt een infiltratieriool aangelegd voor het infiltreren van het regenwater. Gedurende het project kunnen aanwonenden meewerken aan een duurzaam programma door de regenpijp van hun percelen te koppelen op het infiltratieriool. Door deze methode wordt er minder regenwater afgevoerd naar rioolwaterzuiveringsinstallaties.

 

Werkzaamheden

Separaat worden, naast de aanleg van nieuwe riolering, ook bestaande rioolleidingen gerenoveerd middels het aanbrengen van een “kous”. Door het aanbrengen van deze kous worden scheurtjes in de bestaande rioolleiding hersteld.

             

Naast de rioolwerkzaamheden wordt ook de bestaande verharding opgebroken en voorzien van een nieuwe elementenverharding, waarbij de indeling van de verharding wordt gereconstrueerd. Ook het groen en de openbare verlichting worden vervangen.

 

Gebiedsgerichte en gefaseerde aanpak

De werkzaamheden worden uitgevoerd in een wijk met circa 350 woningen. Hierdoor is het noodzakelijk de werkzaamheden in faseringen uit te voeren. Middels het inzetten van een omgevingsmanager coördineert Ploegam Infra de communicatie met de bewoners. Met de gebiedsgerichte aanpak wordt alles tegelijk aangepakt (rioleringen, wegen, groen, verkeerssituatie, nutsvoorzieningen en verlichting). De straat wordt maar één keer opengebroken. Zo wordt efficiënt omgegaan met geld, en worden hinder en overlast voor de aanwonenden tot een minimum beperkt.

 

Kijk op de website van het project voor meer informatie.

Over dit project

Aanvang

2017-06-06

Omvang

€ 4.100.000

Looptijd

18 maanden

Status

Afgerond

Door gefaseerd te werken, beperken we de overlast voor bewoners in Urmond tot een minimum

Andere projecten

Bekijk alle projecten