Hoofdinhoud
Gebiedsontwikkeling & Natuurherstel

Gebiedsgerichte aanpak Urmond

Opdrachtgever

Expertise

Infra

Werkzaamheden

Grondverzet

Voorzien van een nieuwe afdeklaag

Het rioolstelsel in de wijk Urmond was aan vervanging toe. Combinatie Ploegam - Dura Vermeer voerde in opdracht van de gemeente Stein rioolwerkzaamheden uit. Daarnaast werd de indeling van de wijk gereconstrueerd, waardoor een veilige leefomgeving wordt gerealiseerd.

Duurzaam

Tijdens de werkzaamheden is een infiltratieriool aangelegd voor het infiltreren van het regenwater. Gedurende het project werkten aanwonenden mee aan een duurzaam programma door de regenpijp van hun percelen te koppelen op het infiltratieriool. Door deze methode werd er minder regenwater afgevoerd naar rioolwaterzuiveringsinstallaties.

 

Werkzaamheden

Naast de aanleg van nieuwe riolering renoveerden we ook bestaande rioolleidingen door het aanbrengen van een “kous”. Door het aanbrengen van deze kous herstelden we scheurtjes in de bestaande rioolleiding. Naast de rioolwerkzaamheden werd ook de bestaande verharding opgebroken en voorzien van een nieuwe elementenverharding, waarbij de indeling van de verharding is gereconstrueerd. Ook het groen en de openbare verlichting is vervangen.

Door gefaseerd te werken, beperken we de overlast voor bewoners in Urmond tot een minimum

Gebiedsgerichte en gefaseerde aanpak

De werkzaamheden zijn uitgevoerd in een wijk met circa 350 woningen. Hierdoor was het noodzakelijk de werkzaamheden in faseringen uit te voeren. Middels het inzetten van een omgevingsmanager coördineerde Ploegam Infra de communicatie met de bewoners. Met de gebiedsgerichte aanpak werd alles tegelijk aangepakt (rioleringen, wegen, groen, verkeerssituatie, nutsvoorzieningen en verlichting). De straat werd maar één keer opengebroken. Zo gingen we efficiënt om met geld, en beperkten we hinder en overlast voor de aanwonenden tot een minimum.

Over dit project

Aanvang

2017-06-06

Omvang

€ 4.100.000

Looptijd

18 maanden

Status

Afgerond

Andere projecten

Bekijk alle projecten